Axel Borchgrevink: Clean and Green: Knowledge and Morality in a Philippine Farming Community

Disputas for dr. polit-graden: Clean and Green: Knowledge and Morality in a Philippine Farming Community

Doktorand: Axel Borchgrevink
Sted: Aud 2, Georg Sverdrups hus (UB)
Tidspunkt: 20-05-2000, klokken 10.15
Melding:
Sosialantropologisk institutt:

Axel Borchgrevink disputerer for dr.polit graden over avhandlingen "Clean and Green: Knowledge and Morality in a Philippine Farming Community".

PRØVEFORELESNINGER:
Fredag 19.05
Aud 2 Eilert Sundts hus
kl. 16.15 Selvvalgt tema: On the use of interpreters in anthropological fieldwork
kl. 17.15 Oppgitt tema: Use of schemata and cultural models in anthropology

DISPUTAS:
Lørdag 20.05
Aud 2 Georg Sverdrups hus (UB)
kl. 10.15

1. opponent Prof. Roy Ellen
2. opponent Prof. Resil B. Mojares
Koordinator: Prof. Arne Kalland

Disputasen ledes av Prof. Sarah Lund


SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN:

Axel Borchgrevink fokuserer på kunnskap og moral i sin studie av et filippinsk lokalsamfunn. Arbeidet er basert på 14 måneders feltarbeid blant småbønder på den filippinske øya Bohol.

Avhandlingen viser hvordan dette tette lokalsamfunnet fostrer sterke moralske ideer om viktigheten av gjensidig forståelse, deltagelse i fellesskapet, og det å ”ofre seg” for andre. Disse ideene kommer til uttrykk i blant annet politiske og økonomiske relasjoner.

Avhandlingen drøfter også forskjellige aspekter ved ’lokal kunnskap’, først og fremst med fokus på medisinsk og jordbruksteknisk kunnskap. Ulike former for eksplisitt og implisitt kunnskap blir diskutert, og kunnskap analyseres som en ressurs for sosial organisering. Det fremkommer tydelig at slik teknisk kunnskap ikke kan forståes uavhengig av kosmologiske og religiøse ideer, og at den også har viktige estetiske og moralske dimensjoner.

Analysen av kunnskap og moral baserer seg i stor grad på teorier om kulturelle modeller (skjemateori), slik disse er utviklet innen nyere kognitiv antropologi. Avhandlingens tittel – Clean and Green – henspiller på en slik kulturell modell som understreker nødvendigheten av renslighet og orden. Denne modellen kodifiserer sentral kunnskap, blant annet innen medisin og jordbruk, og baserer seg i siste instans på en kontrastering av det ordnede samfunn med en viltvoksende og ikke ufarlig natur.

----------
Axel Borchgrevink er født i Oslo, den 02.05.57. Han tok mag.art.-graden i antropologi ved Universitetet i Oslo 1989. Han har tidligere arbeidet i Utviklingsfondet. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM).
 

Publisert 10. mai 2000 00:00 - Sist endret 21. okt. 2009 15:29