Ada Engebrigtsen: Exploring gypsiness: power, exchange and interdependence in a Transylvanian village

Disputas for dr.politgraden "Exploring gypsiness: power, exchange and interdependence in a Transylvanian village."
 

Doktorand: Ada Ingrid Engebrigtsen
Sted: Gamle Festsal, Sentrum
Tidspunkt: Torsdag 10. mai, kl. 10.15
Melding: PRØVEFORELESNINGER FOR DR.POLIT GRADEN: Exploring gypsiness: power, exchange and interdependence in a Transylvanian village

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus (SV-bygget), Blindern
Tid: Onsdag 09. mai 2001

Kl. 17.15 Selvvalgt emne: "Their heart is not warm unless they steal" - Anthropological approaches to theft and stealing.

Kl. 18.15 Oppgitt emne: "The musical imagination of Gypsiness: traditions, forms and performances"


DOKTORANDEN FORSVARER OFFENTLIG SIN AVHANDLING I DISPUTAS:

Sted: Gamle festsal, sentrum
Tid: Torsdag 10. mai kl. 10.15

Ordinære opponenter:
Dr. Michael Stewart, University College London (1. opponent)
Prof. Olivia Harris, Goldsmiths University (2. opponent)

Komitéens koordinator:
Prof. Odd Are Berkaak, Sosialantropologisk institutt, UiO

Disputasen ledes av dekan Marit Melhuus


SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN:

"Exploring gypsiness: power, exchange and interdependence in a Transylvanian village."

Tema for avhandlingen er forholdet mellom rom sigøynere og rumenere i en landsby i Transylvania. Det sentrale teoretiske argumentet for avhandlingen er at sigøynere bør studeres i relasjon til de ikke-sigøynske samfunn de er en del av og at "sigøynskhet (gypsiness) bør forstås som en spesifikk sosial form skapt av den gjensidige avhengigheten mellom kategoriene sigøynere/ikke sigøynere.
Avhandlingen er basert på 12 mnd. feltarbeid i en landsby i Transylvania bestående av rumensk? og ungarsktalende småbønder og rom sigøynere. På landsbygda i Romania inngår rom sigøynere og rumenske landsbyfolk i hva kandidaten analyserer som mer eller mindre symbiotiske forhold der bytter av varer og tjenester knytter dem sammen i gjensidig avhengighet, materielt og kulturelt. Sigøynerne er nesten fullstendig økonomisk avhengig av bøndene, mens de strever for å opprettholde kulturelt og politisk autonomi.
Bøndene betrakter gjerne sigøynerne som parasitter, og underkommuniserer derved sin avhengighet av dem. Avhandlingen består av tre deler, del 1 fokuserer rom sigøynersamfunnet i denne landsbyen. Del 2 diskuterer rom sigøynere som landsbyfolk med vekt på bytterelasjonene som både understreker forskjeller mellom etniske gruppene og knytter dem sammen. Del 3 fokuserer på de historiske relasjonene mellom de etniske kategoriene som en bakgrunn' for forståelsen av den spesifikke sosiale formen for etno?politiske relasjoner i Romania. Kandidaten hevder at det mangetydige og ambivalente forholdet mellom rom sigøynere og rumenske landsbyfolk har utviklet seg gjennom samvær og bytterelasjoner i århundrer og utfordrer vante forestillinger om sigøynere som marginale og som maktesløse offer for etniske overgrep. Bildet er mer komplisert og sammensatt og maktrelasjonene er dynamiske, flertydige og i forandring. For å forstå sigøynernes vanskelige posisjon i det rumenske samfunnet og det stigma som lett gjør dem til offer for overgrep, må man forstå denne gjensidige avhengigheten som konstituerer sigøynere og rumenere på landsbygda i Romania.

Ada Engebrigtsen er født i Oslo i 1948. Hun tok mag. art graden i 1989. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Sosialantropologisk institutt i Oslo.

 

Publisert 1. mai 2001 00:00 - Sist endret 21. okt. 2009 15:27