Åshild Kolås: "Ethnic Tourism in Shangrila, Representation of Place and Tibetan Identity"

Disputas for dr. polit-graden:  "Ethnic Tourism in Shangrila, Representation of Place and Tibetan Identity"

 

Prøveforelesning for Dr. polit.-graden:

"The Anthropology of Ethnic Tourism in the Context of China and Neighbouring Regions"

Tid: fredag 14. januar 2005, kl. 16.15-17.00

 

Sted: Eilert Sundts hus, aud. 1 Doktoranden vil offentlig forsvare sin avhandling i disputas:

"Ethnic Tourism in Shangrila, Representation of Place and Tibetan Identity"

Tid: lørdag 15. januar 2005, kl. 10.15-utover Sted:

Georg Sverdrups hus (UB), aud. 2

Ordinære opponenter: Professor Toni Huber, Humboldt University, Berlin (1. opponent )

Professor Jonathan Friedman, Lund University (2. opponent)

Professor Arve Sørum, Sosialantropoligisk institutt, har vært koordinator for kommisjonen.

Disputasen ledes av settedekan Signe Howell ved Sosialantropologisk institutt.

 

SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN

Ethnic Tourism in Shangrila, Representation of Place and Tibetan Identity (Etnisk turisme i Shangrila: Representasjoner av sted og tibetansk identitet) Etnisk turisme, stedsforståelse og identitet er tema i avhandlingen til Åshild Kolås. Hun har gjort feltarbeid i et tibetansk område ved navn Shangrila, et navn lånt fra romanen Lost Horizon, skrevet av britiske James Hilton på 1930-tallet. Kolås vil forsvare sin avhandling for dr.polit-graden ved Universitetet i Oslo. Siden 1980-tallet har kinesiske myndigheter satset på å utvikle turisme i Kinas minoritetsområder, der etniske minoriteter blir fremstilt som eksotiske trekkplaster. I sin avhandling beskriver Kolås hvordan etnisk turisme i Shangrila har skapt økt etterspørsel etter uttrykk for 'tibetansk kultur', oppfattet av mange urbane kinesiske tilreisende som et spirituelt alternativ. I tillegg til tibetansk folkeliv er klostre og hellige fjell blant de viktigste lokale attraksjonene. Turismen har gitt grobunn for kulturell revitalisering, og nytt fokus på hellige steder. Den tibetanske lokalbefolkningen får dermed bekreftet sin identitet på helt nye måter. Samtidig har turismen bidratt til en økende kommersialisering, av kulturelle uttrykk og av Shangrila som konsept. Utbyttet av dette tilfaller først og fremst investorer og myndigheter, og lokalbefolkningen står i fare for å bli ytterligere økonomisk marginalisert.

Kolås gjorde feltarbeid i Diqing Tibetan Autonomous Prefecture, med deltagende observasjon som hovedmetode. Analysen bygger på nyere teorier om diskurs, særlig på Ian Hackings teorier, kjent som 'dynamisk nominalisme'. Doktoranden viderefører dette perspektivet på identitet til studiet av stedsforståelse, og viser hvordan fremstillinger av sted og rom er viktige politiske ressurser.

Åshild Kolås er født i Ålesund i 1961. Hun tok cand. polit.-graden i 1994. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Institutt for Fredsforskning (PRIO).

Publisert 22. okt. 2009 10:21 - Sist endret 22. okt. 2009 10:28