Axel Kristian Strøm: Disputas: Continuity, adaptation and innovation: Tibetan monastic colleges in India

Disputas for dr. polit-graden: Continuity, adaptation and innovation: Tibetan monastic colleges in India

Doktorand: Axel Kristian Strøm
Sted: Auditorium 2, Georg Sverdrups hus
Tidspunkt: Onsdag 3. oktober, kl. 10.15
Melding:
PRØVEFORELESNINGER FOR DR.POLIT GRADEN:

Sted: Auditorium 5, Eilert Sundts hus
Tid: Tirsdag 2. oktober 2001

Kl. 17.15 Selvvalgt emne: 'Reflections on the Concept of Tradition'

Kl. 18.15 Oppgitt emne: 'Conflicting Ideals? Monastic communities and hermits in Buddhism in the light of social theory'


DOKTORANDEN FORSVARER OFFENTLIG SIN AVHANDLING I DISPUTAS:

Sted: Auditorium 2, Georg Sverdrups hus
Tid: Onsdag 3. oktober 2001, kl. 10.15

1. opponent: Charles Ramble, The Faculty of Oriental Studies, Universitetet i Oxford
2. opponent: Per Kværne, Institutt for Kulturstudier, Universitetet i Oslo
Administrator: Signe Howell, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag:

CONTINUITY, ADAPTATION AND INNOVATION: TIBETAN MONASTIC COLLEGES IN INDIA

Avhandlingen er en komparativ studie av ulike klosterhøyskoler etablert av tibetanske flyktninger i India etter 1970. Disse høyskolene er fortsatt de viktigste institusjoner for høyere utdanning i det tibetanske samfunn, og har siden 1980-tallet rekrutterert et stort antall studenter fra Tibet. De fleste av institusjonene er 'reinkarnasjoner' av klostre i Tibet, i den forstand at de bærer det samme navn, viderefører de samme rituelle og kunnskapsmessige tradisjoner og er organisert mer eller mindre på samme måte som de opprinnelige institusjoner var i Tibet. Andre er, i større eller mindre grad, omorganisert og tilpasset den nye situasjon, mens noen få er 'unnfanget' i eksil .
Avhandlingens fokus er institusjonell kontinuitet og endring. Høyskolenes nåværende form og situasjon i India vurderes på bakgrunn av klostervesenets historie, organisering og sosiale rolle i Tibet, slik dette utledes av sekundært og primært kildemateriale. Med utgangspunkt i analyse av institusjonenes respektive sosiale organisasjon, kultur og rekrutteringmønster søker avhandlingen å identifisere og forklare kontinuitets- og endringsprosesser. Et vesentlig aspekt ved klostrenes situasjon er den økende globale utbredelse av tibetansk buddhisme, som delvis har sitt utspring i klostrene i India. Denne prosessens innvirkning på høyskolenes kultur og sosiale organisasjon står derfor sentralt i analysen. Relaterte temaer som også belyses er forholdet mellom religiøs og verdslig utdanning i det tibetanske samfunn, og klosterhøyskolenes rolle i dette samfunnet i dag.
Avhandlingen er hovedsakelig basert på kvalitative intervjuer og samtaler med lærere og studenter ved høyskolene.


Axel Strøm er født i 1957. Han fullførte Cand.polit. graden med hovedfag i sosialantropologi i 1989. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Etnografisk museum og Sosialantropologisk institutt i Oslo.

 

Publisert 15. sep. 2001 00:00 - Sist endret 21. okt. 2009 15:26