Masteroppgaver ved SAI 2010

Agersborg, Marina: Pakarina - "hun som gir liv".  Redefinering av tradisjonelle jordmødres rolle gjennom helsepolitiske prosesser.

Bøe, Fredrik Roe: Millennium City Entrepreneurs. An Anthropological Study of Entrepreneurship in Western Kenya

Christensen, Mette Kjær: Sammen hver for sig. Inter- og intra national identitet set gennem lokale fodboldklubber i Belfast

Gjellum, Trond: «Skulle bare skremme' n!». Etniske minoritetsungdommers bruk av den etniske majoritetens stereotypier i strategier for sosial identifikasjon.

Grimsrud, Hanne: Con Tapas de Ceviche y Choclo. Differensieringsprosesser og kulturelle  praksiser blant peruanere i Madrid

Grønlund, Jo: Township Style. Fotball, individet og det kollektive i Soweto

Gustavsen, Anders: Not welcome here. Local Liverpool fan's experience of recent commercial changes in English football

Harsvik, Marthe: "Kom igjen gutta". En sosialantropologisk studie om likhet og forskjeller blant kvinnelige soldater i Hans Majestet Kongens Garde

Haslerud, Cecilie Benedicte: Trygghet, omsorg, tilsyn og lek. En studie av en norsk SFO.

Hassan, Sahra Cecilie: Identitet over grenser. Tilhørighet som forestilling og praksis i et somalisk diasporasamfunn

Islam, Shezana: Anthropological study of organisational culture and leadership.  "I love Telenor"

Johnsen, Camilla:  INDÍGENAS EN LA CIUDAD. En studie av sosiale differensieringsprinsipper blant studenter med urbefolkningsbakgrunn i Cochabamba.

Kåsereff, Siw-Randi Junge: "Jeg er ikke mikrorasist, jeg er makrorasist". En masteroppgave  om Vigrid

Mikkelsen, Mari Ramstad: Fordi jeg fortjener det! Skjønnhet som identitetsmarkør blant unge kvinner i Oslo

Moldovan, Laura Monica: "Skjemaet leses maskinelt". Hvorfor får man svar på noen ikke stilte spørsmål i en spørreundersøkelse - en kvalitativ studie

Mæhlen, Jens Einar: Lokale kontekster, globale forbindelser. En studie av etnisitets-, steds- og identitetskonstruksjon blant en gruppe norskamerikanere bosatt i Nordvik, Alaska

Nyhuus, Marie: Søken etter det autentiske

Rasmussen,Heidi: Puerto Rican Identities. Construction of the Puerto Rican Middle Class through Place, Education and nationalism

Salinas, Cecilia Guadalupe: Wistful hope. Local responses to neo-liberal politics: Uruguay and the pulp industry

Torgersen, Ann-Kristin: Konkurrerende landskap. Landskapssyn, holdninger og handlinger med hensyn til omgivelsene, blant fastboende i Longyearbyen, Svalbard.

Vangsnes, Gard Frækaland: Mandarina malcriado, maestro maricon y el flojo sapo sopa.  Glimpses of Manhood and Meaning on a Galapagos Island

Publisert 28. apr. 2020 09:01 - Sist endret 28. apr. 2020 09:01