Masteroppgaver ved SAI 2009

Andersen, Anne Laura Egede: "Vi bor i Romania, og det tar all tiden vi har". En studie av rumenskhet i uttrykk og praksis

Andres,  Camilla: Being in fosterage. An exploration of the experiences of Ghanaian children and youth

Barsnes, Kjell Einar: Som ein far. Ein analyse av disiplin og straff i tanzaniansk skule

Blindheim, Inger-Lise: Jeg er ikke guiri, jeg bor her. Utfordret identitet. Nordmenn på Costa del Sol

Borgjordet, Tonje:  Frivillig arbeid - et grensefenomen. En antropologisk undersøkelse av Misjonsalliansens volontørtjeneste i Bolivia

Bråthen, Maren: Kampen om Trillemarka. En antropologisk studie av en konflikt om bruk og vern av naturressurser

Børresen, Anette Marie Brøther: Arbeid i dag – skole i morgen. En studie av Quichua indianske arbeidende barn på en markedsplass i Quito

Eggen, Erlend: "Utsikten er bare bonusen". Kroppslig praksis som symbolsk markør for et frikjøringsfellesskap

Ellefsen, Solgunn: Med fugl, fisk og kjøtt i samme gryte: Nettverk, gaver og transnasjonal praksis blant sierraleonske innvandrerkvinner

Emblem, Linda Katrine: Samlivspraksiser blant muslimer i en norsk kontekst. Religion - Identitet - Fellesskap

Grønseth, Heidi Lønne: "Den venezuelanske kvinnen" – fra soltera til protagonista? – En sosialantropologisk studie av et statlig oppdragerprosjekt

Hansen, Rakel Marie:  Seeking an "undivided heart". En antropologisk studie av engasjerte katolikkers religiøse identitet i Malta

Haslie, Nina Alnes: Å leve med arv. Om forhandling med fortid, nåtid og framtid på Verdensarvstedet Trinidad de Cuba

Heiene, Tone Merethe:  Bitt av svalbardbasillen? Konstruksjon av lokalidentitet i Longyearbyen

Henningsen, Maria: Misión de Chichimecas. Etnisitet og forhandling blant innbyggere i et sentral-meksikansk urbefolkningssamfunn

Kirkerud, Liv-Kari: Prosessen. Familevoldsrettsaker i Oslo tingrett

Klauset, Siri Arnestad: Ambivalence in practice. Everyday life and gendered discourses among youth, Muslim women in Baku, Azerbaijan

Kongshaug, Nelli Rachel: Kachasuens kompleksitet – en studie av kvinner og alkohol i en forstad i Malawi

Kuldova, Tereza: Networks that Make a Difference. The Production of Social Cohesion in Lucknow, North India

Lande, Inga: Makt og tryggleik på tadsjik vis. Ein studie av familieliv i Tadsjikistan i møte med migrasjon og samfunnsendring

Lie, Andrea Zambrano : Abortion in Colombia. Women's roles and discourses of motherhood: between freedom and responsibility

Miller, Victoria: De gamle ringrevene – og de nye fortellinger om norske trailersjåfører som kjører langtransport i Europa.

Monter, Sara Alejandra Manzanares : Staging indigeneity, expressing mestizaje. Dress and identity in Nayarit, Mexico

Mortensen, Ingrid: The Chinese Dream. Young professionals in Shanghai and the Use of Consumption in the Creation of the "Ideal" in Post-Socialist China

Nes, Edle Lerang: Myke brudd. Endring og kontinuitet i bedehusmiljøet på Finnøy

Pettersen, Ingrid Barth: Rundt samme bord. Perspektiver på samarbeid mellom givere og mottakere av norsk bistand i Kina

Ellen Margrethe Refsdal: Jakten på det gode liv. En norsk feriekoloni i Italia.

Sagen, Linn Daatland: "Mangfold in the Making" - Bruken av det tvetydige kultur- og mangfoldsbegrepet i operasjonaliseringen av Mangfoldsåret 2008

Salameh, Sarah: Courtesy of the Red, White and Blue.  A Midwest American Perspective on Troops, War and Nation

Saltvig, Inger Lise: Teknologi og lærere. Innføring av IT i grunnskolen

Sigridstad, Maren Natalie: Det offentlige i det private og det private i det offentlige. En antropologisk studie av et krisesenter

Solbakken, Anita Tuskind:  ¡Juntas estamos mejor! A study of microfinance as a tool for female empowerment

Stuve, Erlend Ketilson: "Har dæm kjøttkak, så tar æ kjøttkak!". Maskulinitet og mat i Nord-Norge

Sørensen, Stine Bruland: Å skape hjem. Erfaringer og betydninger av tilhørighet i tamilske transnasjonale familier

Sørumgård, Ragnhild :  Materiality, Structures and Ideology. Poor and Orphaned Children's Lifesituations in the Bagamoyo District in Tanzania

Tofteberg, Heidi Therese: Promoción de Mujeres? Mikrokreditt som reduksjon og reproduksjon av fattigdom

Totland, Ole Magnus: Det operative fellesskapet. En sosialantropologisk studie av kropp, kjønn og identitet blant norske soldater i Telemark Bataljon

Tumac, Oliver:  Mostar - livet i en etnisk delt by i etterkant av en etnisk krig.

Ulven, Katina: World of Warcraft. En analyse av online sosialitet og kroppslige praksiser

Vasstveit, Inger Kristine: Lag av beskyttelse. En studie av folkereligiøs praksis i tibetansk diaspora i India

Willadsen, Håvar: Old Trees, New Realities. The social construction of nature and the remaking of reality in the struggle for old-growth forests in Tasmania

Publisert 23. apr. 2020 10:19 - Sist endret 28. apr. 2020 08:46