Masteroppgaver H-Å

Denne listen av oppgaver vil etterhvert erstattes av et enkeltdokument for hver masteroppgave. 

 2008 (Masteroppgaver)

Hald; Merete: Min khwaja, din khwaja, vår khwaja. Utforming av emosjonell tilhørighet gjennom sosial praksis på et pilegrimssted tilknyttet chisti-ordenen

Hansen, Britt: "Kem kjem og tar Lofoten no?" STED, KJØNN, ARBEID. En analyse av forhandlinger om steders meningsbærende innhold gjennom tid

Haug, Bodil Stabell: "Tatage pota" - som far så sønn. En studie av endring blant en gruppe fiskere på Sri Lanka

Helland, Solvor Horrig: Chinese Malaysian Flavours. An anthropological study of food and identity formation in Penang

Hervik, Jorid Kåresen: Volunteer Travel. A study of two commercial volunteer programmes in Northern Tanzania

Høgeli, Tonje M.: Den store utestengningen. Et blikk på Opptrappingsplanen for psykisk helse

Håndstad, Helen Grytnes: Design from the top of the world. En antropologisk analyse av norsk design

Jensen, Hege Røsto: Paralleller møter - urbane kontekster. En studie av nasjonalistiske og subkulturelle forestillinger i spansk Bsakerland

Kiil, Monica Tara: Integrering for hvem? Å være synlig annerledes som somalisk kvinne i Norge

Kjenseth, Sillje Hansen: Legemiddelindustrien i Norge: kapitalister eller idealister? En studie av et legmiddelfirmas opplevelse av egen situasjon

Lorentzen, Ane Stenmark: "Det er gøy å være god, men det er ikke om å gjøre å være best". En antropologisk studie blant unge håndballspillere i Oslo

Michalowska, Joanna Maria: Vegetarian Foodways. A Cross-cultural Perspective

Myklebust, Runa: "Jeg vil bare være et fritt menneske". Ein studie av mangfald og utdanningsval på ein vidaregåande skule i Oslo

Nordlie, Inger: Solidaritet i kontekst. Internasjonal engasjement i Norsk Folkehjelp

Olsen, Kjersti Marie Fodnes: "Vold mot kvinner skjuler seg bak mange masker". Ære og æresrelatert vold blant palestinere i Isralel - et kvinneperspektiv

Pedersen, Ben C.: "Nå er vi væpnet med varmende ord". En etnografisk undersøkelse av =Osloselgere på gata i Oslo

Pytko, Aleksandra: Vi er ikke dumme, vi er fattige! Om vitenskap, eksperter, utdanning og barrierer for folkelig deltakelse i en nicaraguansk landsby

Randers, Celine: Eu sou pobre, mas ando no classe média (Jeg er fattig, men beveger meg i middelklassen). Klasse og rase som hierarkiserende prinsipper i Rio de Janeiro

Robertson, Thorleif: Kongekrabbefiskere i Finnmark. Kunnskapsproduksjon om kongekrabben i Finnmark

Røneid, Marit: Kampen for naturen. Ein antropologisk studie av naturvernarar på Island og deira motstand mot industri

Sandsaunet, Johnny: Under the rainbow. The Civil Union Law and sexual minority activism in Buenos Aires, Argentina

Schau, Lene Røstvær: Vålerenga. Konstruksjon av sted og stedsidentitet i en urban landsby

Selrod, Marie: Et spill med roller. Hvordan påvirker turismen unge singalesere i en liten kystlandsby sørvest på Sri Lanka

Skatvedt, Ida Moen: En studie av unge gutter og internett. Konstitusjon av fellesskap og relasjoner i et online Norge anno 2007

Stokka, Carina Louise: Når kropp er livet. Bodyfitness - et avansert kroppsmodifiseringsprosjekt

Styr, Ane Stenmark: "Det er gøy å være god, men det er ikke om å gjøre å være best" En antropologisk studie blant unge håndballspillere i Oslo

Svedal, Odd Kristian: Den korporative kommunen. Forvalting av fellesressursar og korporativ tilnærming til ein neoliberal marknad i det rurale Mexico

Sverdrup, Thomas Hongseth: Det stille partiet. En studie av et lokallag i Fremskrittspartiet

Sørensen, Guro Forren: Mylderets struktur. En antropologisk studie av Eurovision Song Contest 2007

Ullsvik, Tor Martin: Keeping the House. Coping Strategies of Child-Headed Households in Botswana

Vesthaug, Trude: Å være norsk på Solkysten. Lokalitet og nasjonal identitet. Et eksempel på norsk migrasjon

Wiik, Sara Michelle: Los judíos porteños. En studie av etnisk identitet i Argentina

Ødegaard, Fredrik: "Second heaven": Forestillinger om Vesten hos unge talenter ved et fotballakademi i Ghana

Astrup, Håkon Ragnar : "No ordinary Filipino expats.Transnasjonale identiteter og kognitive modeller blant filippinske kulturentreprenører i Dubai"

Aano, Erlend Skjortnes: Lykken er et annet sted. En analyse av backpackersamfunnets selverklærte annerledeshet

Aaslie, Mona: Urbane gründere. En studie av ungdom og identitet i Oaxaca, Mexico

Publisert 7. mai 2009 11:17 - Sist endret 17. nov. 2010 02:28