Master- og hovedfagsoppgaver ved SAI i 2006

Aglen, Trond: "Drømmen om byen, drømmen om vesten-drømmen om "Eldorado"

 

Ahmadi, Farida: Tause skrik. Smerte og multikulturalisme blant minoritetskvinner i Oslo

Amundsen, Heidi Elisabeth: "Yoga -  trend eller tradisjon? Kunnskapsoverføring og kroppsbevissthet i en norsk kontekst"

Andersbakken, Ola: Makt, motstand og etablering av symboler. "Det frie kulturinitiativet"møter de offentlige myndigheter

Andaur Karoline: Oppdrettslaks i Chile. En studie med vekt på globalisering, makt og utvikling

Austdal, Linda: "Hvor kommer du fra? Nybosatte flyktningers tilhørighet i det norske samfunn."

Barlindhaug, Anne: Det betydelige og det ubetydelige. Etnografi fra et asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere

Berthelsen, Taran: "We are still here" Do Aboriginal people in Melbourne need their own health services?

Bruun, Maria Konstanse: Frihet, likhet og brorskap? Konstruksjon av etniske grenser mellom franskmenn og mennesker av maghrebinsk opprinnelse i Toulouse

Bryde, Hanne: Den fleksible journalisten. Mellom kritikk og konsensus i en bevegelig mediehverdag

Dankertsen, Astri: "Men du kan jo snakke frognersamisk."

Erdal, Silje Førland: "Emergentes"- Forhandlingar om mannlege identitetar i Santo Domingo

Evensen, Line Wirum: Work in Progress

Finstad, Geir: Om bruken og nytten av uformelle ressurser. En studie av "Despachantes Aduaneiros". Mellommannen i import- og eksportsektoren i Sør-Brasil.

Fiva, Hilde: In Other Words. A Study of interpreting and power in Oslo

Flatabø, Jørgen W: Soldansen og pilritualet. Ritualer, tradisjoner, verdier, identiet og kjønn blant Cheyenne-indianerne

Førde, Kristin Engh: Eget valg eller patriarkalsk tvang? Hijab blant muslimske skolejenter i Oslo

Grossmann, Gabriella: Introduksjonsordningen, en ordning for alle? Helse og gråsoneproblematikk

Hagevold, Sissel: "Du er min aller beste venn..." Samhandling og lek i et flerkulturelt skolemiljø

Hansen, Kenneth: A Better Life in a Better World: The Search for Community and Well-Being among Spiritualists in Contemporary London.

Hektoen, Marianne Sophie S: Intergreringsprosessenes utfordringer og lyspunkter - med utgangspunkt i grunnskoleopplæring for voksne innvandrere

Helstad, Håvard: Kunsten å sno seg. Kreativ mestring av hverdagen i Napoli

Holm, Durita: Gender Imagery in the world of the Bull

Holmen, Torkel: Taarab- en studie av musikk og sosial differensiering i Zanzibar Town

Holmøy, Katrine Ree: "All we want is our freedom". An intersectional approach to Kurdish lives in Istanbul

Holtfodt, Magnus: Slektskap og sosial endring. En etnografisk studie av et matrilineært og et partilineært system i det sørlige Malawi

Håskoll-Haugen, Anne: Defining the Problem, Defining the Cure - On Education as poverty Reducing strategy

Inglingstad, Gro-Elisabeth: Postkolonial identitet i en kompleks kultur, - og forvaltningen av respekt.

Jacobsen, Tonje: "Bistandens Paradokser"-utviklingshjelp, "universelle"menneskerettigheter og demokratiutdanning i Guatemala

Jakobsen, Sissel Belgen:"No man is an island". En antropologisk studie av identiet blant homofile menn i San Francisco

Johansen, Siri Therese: Lykkes TAC? Hiv/aids-aktivisme og sosial mobilisering i Khayelitsha

Kiste, Marit: Sykdom og behandling i et utvalg norske helevirksomheter og det å hevde sin egen stemme som pasient

Kloster, Christina: Versions of Islam: Muslim Heterogeneity among Javanese Students

Krogstad, Lovise Angen: "Lokal deltakelse og empowerment i et utviklingsprosjekt i Karnataka, Sør-India"

Lärkner, Johanna: Den stora segern fyller 60  segerdag, symbolåtervinning och ett förlorat fosterland

Larsen, Julie Berge: Kjønn i lek. Et antropologisk studie av cubanske barn

Lerfaldet, Hilde: Integrering på hvilke premisser? Et antropologisk perspektiv på intorduksjonordningen

Lillegraven, Anja Lingjerde: Paths of Change in Fields of Power. A study of the Chewong - an indigienous minority group in peninsular Malaysia

Lindèn, Marie: Varma hjärtan- en studie av frivilligas givande

Lund, Kari-Anne: Mat, makt og motstand på et flerkulturelt kjøkken. En sosialantropologisk studie av kulturmøter i arbeidslivet

Lund, Thomas: Etniske relasjoner i en "rasismefri sone". En studie av en fleretnisk arbeidsplass i Norge

Magnussen, Frank: Royal London Homoeopathic Hospital. A medical anthropological look at complementary medicine in public health care

Mikalsen, Arne Ivar: Det Norske Image i USA

Monkerud, Tone: "Kvinner, døtre, mødre og koner. Kulturelle prosesser, kulturell kompleksitet og identiteter blant kvinner med pakistansk bakgrunn i Oslo"

Murud, Gry: Utdanning og makt. Sosiale og økonomiske endringer i det kontemporære Kina

Nordfelt, Cecilie Agnete: The Forest - Women's Maternal Home? An ethnographic study of the relationship between women and forests in the Garhwal Himalayas

Nordli, Kristin: An NGO in the making. Time meets Space in a Third World country

Paulsen, Majken: Female Vulnerabability and Sexuality: Gender and Poverty in the Margins of Brazil

Petersone, Ilze: Russeres situasjon i Latvia etter Sovjetunionens fall. Russeres identitetsproblematikk i Latvia

Rambøl, Hilde: En smugtitt i hverdagen. Konstruksjon av kjønnsrollemønsteret gjennom maskulin og feminin identitet i Den Dominikanske republikk

Ramslien, David: Los på harejaktas mysterier. En kvalitativ analyse av harejakt med langbeint hund

Remme, Jon Henrik Ziegler: Significant Relations. Ritual and Person among the Ifugaos

Rickfelt, Kristina: Dagens storbybarn: Født med ski på bena? Om bruken av natur og friluftsliv i en soialiserings- og integreringsprosess

Rosten, Monika: "Alle marihøner i Norge snakker norsk!" En antropologisk studie av inkludring og deltakelse i Osloskolen

Rukamba, Kageye: "Alle var enige om at det hadde vært en fin tur!"Norske pedagoger i møte med elever med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn

Rybråten, Stine: "Naturen kan ikke styres" Natursyn identitet og holdninger til statlig forvaltning av levende ressurser i Qeqertarsuaq, Vest-Grønland

Ryen, Merethe Anette: "På flyttefot" - En etnografisk studie av bedrifts flytteprosess til åpne kontorlandskaper

Schwab, Inger-Lise: LEARNING TO "WALK THE TALK": Language socialization in an MBA classroom and the production of marginality

Skjerpe, Olav: "Sosiale, politiske og religiøse endringer og konsekvenser for identitetskonstruksjon blant Akha i Thailand og Kina""- Å være Akha er å bære Akha"

Stifjeld, Anne Marte: Hvorfor må jeg gifte meg nå? Et studie av norsk - pakistanske jenters holdninger, refleksjoner og strategier i forbindelse med arrangert ekteskap i Norge

Storø, Ole Ivar: En kvalitativ og komparativ studie av konkurranse, deltakelse og relasjoner mellom to jentelag i ungdomsfotball

Strøm, Herman: Approaching the Aghori. Spiritual Transactions and Social Capital in a North-Indian Religious Community.

Søyland, Sverre: The Need for Otherness - Spaces of Tourism in Nepal.

Thagaard, Bente Elisabeth: Borte bra - men hjemme best? En studie av flukt,eksil og tilbakevending til Bosnia-Herccegovina med hovedvekt på integreringens betyding for psykisk helse

Tobiassen, Gunhild Ørsland: Konkurrerende moraler, uklare grenser. Korrupsjonsdiskurs og dagligliv i Buenos Aires

Tolstad, Ingrid M: "Hey hipster! You are a hipster!" An examination into the negotiation of cool identities

Tønnesen, Johan Christian: Kulturelle modeller i en formell organisasjon

Vik, Anne: Kreolsk identitet på Nicaraguas Atlanterhavskyst

Vramo, Lill Margrethe: "Trade not Aid". En antropologisk analyse av rettferdig handel mellom Norge og Bangladesh

Wang, Tone: Relocating Lives. Resettlement in two Nasa Communities after the Disaster of Páez Cauca, Colombia

Wedul, Camilla F: Defending Nature in Bejing.

Waalen, Ingrid: Tangomiljøet i Buenos Aires: "Konstruksjon av kjønnsroller og identitet blant homofile menn i Argentina"

Aarset, Monica Five: Å skape nye handlingsrom - konstituering av kvinnelig, norsk, muslimsk identitet

Publisert 7. mai 2009 11:23 - Sist endret 23. apr. 2020 08:20