Master- og hovedfagsoppgaver ved SAI i 2005

Andersen, Hege Salvesen: Tamilske landsbykvinner mellom fortid og fremtid - En studie av kjønnsrelasjoner og endringsprosesser slik det kommer til uttrykk i et landsbyområde i Sør-India

 

Aspelund, Hege V: After the end of time. Constructing and recontructing identity among Cambodians in Melbourne

Cardona, Christina: Bak lukkede porter - en studie av væremåte, livsstil og samhandling i en privat golfklubb i Spania

Dahle, Ingunn: A Hushed Conflict. The relationship Between Western Development-Workers and Local Staff and Citizens in Jaffna

Drage, Mona: Gender and Sexual Relations in Urban Nigeria - Female strategies in a "man's world"

Førsund, Laila: Sanger fra bakenfor et slør. Forestillinger om og erfaringer av kvinnelighet i rurale Rajastan.

Galtung, Marte Kjær: Integration among Barbarians and Tyrants. An analysis of the relationship between the locals and the migrants of a Chinese industrialised village and the different ways children and adults adjust to life in a new place.

Hansen, Mariann Botten : "Vi er jo alle damer!" Et studie av norskkurs for innvandrerkvinner i Oslo - om utfordringer, dilemmaer og mestringsstrategier i norsk integrering

Hassani, Kheyrollah: Makt og motstand. Politiske aktiviteter og symbolsk bruk i den iranske motstandskampen

Hem, Helga: Romerske kvinners fortellinger om oppvekst, kropp og skjønnhetsidealer sett i lys av klasse

Husebye, Solbjørg Pernille: Den sosiale konstruksjonen av hierarki. Et antropologisk perspektiv på en tysk industribedrift.

Jarl, Anita Annabel: IDENTITET OG KULTURELLE PROSESSER BLANT INNVANDRERKVINNER MED INDISK BAKGRUNN I OSLO

Jensen, Lisbeth Dønnum: I TAKT MED TIDEN? Eidsvoll i et sosialantropologisk perspektiv

Johnsen, Morten Berthelsen: The Quest for Development in Nepal

Johannessen, Steffen: Contested Roots. The contemporary exile of the Chagossian community in Mauritius

Kalhovd, Heidi: DET VANSKELIGE FELLESSKAPSPROSJEKTET. Organisering og identitetsprosesser blant argentinske innvandrere i Madrid

Konnestad, Arve: Misjon - hvordan og hvorfor. En studie i overføring av verdier fra Santalmisjonen/Normisjon til befolkningsgrupper i Cañar og Cuenca i Ecuador

Kristensen, May Hennie: Et lite stykke Norge. - En studie av alderdom som sosiokulturell konstruksjon blant nordmenn i L'Alfas del Pi i Spania.

Kristoffersen, Henning: Young in China. Values and Strategies of the Deng Generation

Kværk, Hilde Beate: Pelsdyroppdrett - natursyn som livsstil - en studie av holdninger til dyr med utgangspunkt i praksiser på en pelsdyrgård

Lakså, Knut Olav Krohn: ETHNIC HYBRIDITY WITHIN IDENTITY POLITICS. Being Indian and the Struggle for Land and Acknowledgement among the Pataxó in Bahia, Brazil

Landsverk Hagen, Aina: Iranske elitefeminister og den røde linje

Loades,Cecilie M: Tempo Giusto. Slow Cities and the Revitalization of Locality in the Age of Globalization

Machaca, Marianne Eriksen: Es costumbre de mi tierra. En studie av helse og landskap i nye omgivelser, Arequipa, Peru

Moltzau, Solveig: Holdninger til ulv i Aurskog-Høland

Myrvoll, Maria: Seychelles: as pure as it gets - prisen å betale for å være et sted der tiden står stille

Nystøyl, Toralf: Die Mystic Boer. Diskursiv endring av afrikanderidentitet

Ottesen, Solveig Holmedal: Passe skikkelig, passe moderne, passe villig. Om unge kvinners alkoholbruk i Kathmandu, Nepal

Patel, Himashi: Hearts in Tension. Marriage Practices in Change among Indians in Durban, South Africa

Parvin, Rahima: Refleksjoner over den iranske kaviarens utilgjenglighet: Kontroll og avhengighet som verktøy for usynliggjøring av fattigdom

Ralle, Gro: Eksperter i eksil. Om flytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.

Randers, Trine: "Dydig hustru og god mor?" Personkonstruksjon, stereotypier og strategier knyttet til utforming av kvinnelighet - en studie av kvinner som er tilknyttet et eliteuniversitet i Beijing.

Rosseland, Kristine R: Towards a Rural Identity. Place-making Practices in the English Countyside

Sagbakken, Anne: Ofre, martyrer eller undertrykkere; Kvinneroller og makt i Nicaragua

Sager, Mari E: Autonomus Children. Development discourses and local realities in a Nicaraguan town

Sjøberg, Åsa: "Jag har levt många liv..." Flyktingungdomar om sina liv i Norge.

Skedsmo, Pål: 'Doing Good' in Murmansk? Civil Society, Ideology and Everyday Practices in a Russian Environmental NGO

Skjerdal, Cecilie: Pan Pa' Hoy - Hambre Pa' Manana. On processes of change in an agricultural village on Costa del Sol

Skjerve, Ingunn: "Expatriates på norsk" En studie av norske kvinners konstruksjon av en meningsfull hverdag i Dubai.

Skorpen, Gro S.: THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY. MAKT OG PRODUKSJONEN AV KULTUR I EN NORSK AVISREDAKSJON.

Stavem, Elisabeth: "Norge et land for meg?Pakistanerne oppdager Norge"-en utstillling på Norsk Folkemuseum

Stokke, Christian: Unlearning White Superiority. Consciousness-raising on an online Rastafari Reasoning Forum

Strömmer, Hannah: Möten i gränsland. En studie om modernitet bland unga sekularister i Istanbul

Svenke Solum, Eirik: Etableringen av Hurdalssjøen økologiske landsby

Sverre, Beate Lie: Disiplinering til et kall? Et antropologisk blikk på sykepleierutdanningen i den norske velferdsstaten

Sæther, Geir Golden: Spillet om tillit; formell og uformell organisering på en flerkulturell arbeidsplass i Venezuela

Tymczuk, Alexander: Public Duties and Private Obligations. Networking and Personalisation of Relations in Ukraine

Ugland, Hilde: Berberbevegelsen i Marokko

Vedeld, Geir T: Skoletid. En analyse av makt, disiplinering og motstand i ungdomsskolen

Wachter, Christina: Drømmen om Palestina. Flyktningidentitet og felleskap i Libanon

Westphal, Elisabeth: Bilder av "de andre", skygger av "oss selv" - en studie av Internasjonalt Kultursenter og Museums formidlingsvirksomhet

Wilm, Johannes: Defining the Territory. What community do U.S.Americans in a border town to Mexico belong to?

Aas-Jacobsen, Anne Caroline: Når samfunnet kaster på seg... En antropologisk studie av sosial mobilitet nedover i en egalitær velferdsstat

Publisert 7. mai 2009 11:24 - Sist endret 17. aug. 2020 11:23