Hovedfagsoppgaver ved SAI i 2004

Alvarez, Kristin Opsahl: Las mujeres solas. Sosiale og moralske implikasjoner av den mannlige emigrasjonen i Cuenca, Ecuador

 

Aster, Bente E: The "terrible"child from Treichville. Musical lives in Abidjan Côte d'Ivoire.

Bakken, Marianne: Becoming Visible Economic and Social Transformation and Marginalization of Akie Hunters and Gatherers in Northern Tanzania

Bandlien, Charlotte Bik: Producing Scarcity An Investigation of the Retro Market

Berre, Kjersti: "For when the guests come"-the introduction of child participation in Northern Ethiopia.

Bothner, Monica: La Papaya Verde - en gruppe lesbiske kvinner i Barcelona, Spania

Breidlid, Astrid Kristine:"Somos Chilenos, descendientes de Alemanes - Vi er chilenere, etterkommere etter tyskere": Om hvordan en etnisk minoritet i Sør-Chile opprettholder sin elitestatus

Brekke, Anne: Movements in Transition. Exploring How the Body Speaks the Language of Society

Eggebø, Olav: "Jeg skulle gjerne hatt en onkel i Miami" Om betydningen av den nicaraguanske migrasjonen til og fra USA

Farstad, Gunhild R: Innvandrerkvinner i Groruddalen - mellom idealer for modernitet og tradisjon

Forsberg, Ellen-Marie: Økologisk mat i Norge : økonomiske prosesser mellom samvirke og marked

Frostestad, Guro: Endring og kontinuitet i dagens Russland. Aspekter ved kvinners dagligliv i det postsosialistiske St. Petersburg.

Grimstad, Vibeke: "Un teatro real" En antropologisk undersøkelse om forholdet mellom studentene og staten på Universitetet i Havanna.

Haugen, Mari: Markedsføring av nasjonen Norge. En antropologisk studie av norsk nærvær på verdensutstillingen i Hannover 2000

Henriksen, Liv Merete Kluge: "Vi står alltid samlet" Om samhold og spenninger i en meksikansk familiebedrift

Kartzow, Anders : The Art of Facilitating a Neutral and Safe Space for Dialogue and Networking. Formality and Informality in a Study Course about Peaceful Conflict Resolution.

Kirkerud, Eirik Hjort: "Our homeland is not only our destination,it´s our destiny"

Khaled, Abdel-Fadil:The Matrix of Control in East Jerusalem. Palestinian Perceptions and Modes of Resistance.

Kramer, Ida Marie:Nytelse og gjenytelse i Tupperwareparties. En studie av ambivalens i Tupperwares materielle og semantiske kretsløp

Kristiansen, Rosanne: "Some Children of the Dream". Analyse av et motkulturelt samfunn.

Kvastad, Knut Geir: Moderniteten og jakten på det autentiske. Nyreligiøsitet i et synkront og diakront perspektiv. (Med utgangspunkt i Osho bevegelsen).

Liabakken, Kristin: "Eesti töö ja vene värk":estisk arbeid og russisk skrot - esteres diskurs om sin nasjonale identitet

Lindblom, Anne Charlotte:"Norsk på amerikansk - amerikansk på norsk. Et studie av norskamerikanere i Minot, Nord Dakota i USA"

Molvik, Stig Anton: The Doors Unlocked- Stories of Street Drug Use in Canberra

Nilsen, Tanye B. :"To be Alike is to Think Alike". Locating Differences in Narratives of Racial/Ethnic,Class and Moral Boundaries in St.Thomas, U.S.Virgin Island.

Novak, Linda K: Boligturisme i Sør-Spania.

Oddstad, Jons: Backpacking - A study of mass-individualism.

Oldgard, Jens: Brofeberen: Et antropologisk perspektiv på etableringen av Øresundregionen

Ollivier, Cecilie: Døden i Reykjavik – sosiale konstruksjoner og representasjoner av døden på offentlige arenaer.

Rasting, Silje: Urbefolkningens kamp for bestemmelsesrett over egne liv sett i forhold til et kvinnerettet bistandsprosjekt i Chiapas, Mexico.

Rekkebo, Hanne A: Med "djevlens orkester" i ørene ... Identitets-transformasjon blant kronisk tinnitusrammede.

Røhnebæk, Maria: Sensible Solutions or Technology Fetishism? An Anthropological Study of ICT-enabled Development in South India.

Samiei, Mohammed Ali Azads: We are not watermelons. "A case study among Iranian refugees with higher education from norwegian institutions in Oslo"

Sande, Jon Harald Lie: Discursive Development Order And Local Informal Practicies. A Developent Project in Northern Ethiopia

Schia, Nils Nagelhus: Norge i FNs Sikkerhetsråd: Standardisering, kreativitet, plastisitet

Skau,Erna: I kraft av risen. Hverdagsliv og sosial samhørighet blant Bidayuh i Sarawak.

Smørvik, Kjersti Hilden: Mano a Mano Formo Questo Cérchío -Hand in Hand I Form This Circle- A Study of Modern Witches in Italy and Creation of a Community

Stangeland, Eline: Å leve på en vulkan. Risiko og stedsidentitet på Vestmannaeyjar.

Stensrud, Astrid: Salir Adelante. Fattige kvinners kamp for bedre levekår i Cusco, Peru.

Stuenæs, Else Marie: "Una mujer soltera es un capillo, mientras una mujer casada está en flor". Perspektiver på kjønn hos mayakvinner i San Pedro La Laguna, Guatemala.

Sørhaug, Christian: Diosarotu. "Eieren av Gud"

Ørmen, Linn Helen: Huset og gata - Et studie av kubansk hverdagsorganisasjon.

Øwre, Jørn C: Kulturelle krysningspunkt i kunnskapsbaserte næringsklynger

Publisert 7. mai 2009 11:24 - Sist endret 22. apr. 2020 09:39