Master- og hovedfagsoppgaver ved SAI i 2001

Andersen, Bengt: The Quest for Community A Study of Kentlands

 

Benjnouh, Lára Samira: Å bære eller ikke bære Forhold til hijab, tro og tradisjon blant unge muslimske kvinner i Frankrike

Berg, Elin: Jeg har fortalt En studie av interaksjon mellom klienter med innvandrerbakgrunn og ansatte i rusmiddelomsorgen

Bertinussen, Gudrun: Dignity and Agency: Palestinian Women in Israeli Border Industries

Borg, Eva: Completely Different But Exactly The Same En studie av selvet med utgangspunkt i en gruppe kristne kinesere i en luthersk menighet i Taipei, Taiwan

Bostad, Runa Rannov: Myter og mangfold Et studie av turgåing og turgåere på selvbetjente hytter i norske fjell

Bratli, Siw Anita: Her - et bortkastet sted Erfaring av marginalitet blant unge voksne i Tirana, Albania

Dehlin, Per: Opplevelsesnær tro En analyse av religionsutøvelse og modernitet i Seattle Vineyard, USA.

Fagerlid, Cicilie: Beyond Ethnic Boundaries? British Asian Cosmopolitans

Francke, Henrik Wilhelm: Klub Alterna Kultur og klasse blant stamgjester på en pub i Brno, Tsjekkia

Gallavara, Gunn: "Det tok vi oss bare til..." - et lokalsamfunnsstudie av ei gruppeinnbyggeres persepsjon og mening knytta til Glomma

Gilen, Signe Guro: Kjønnsbilledlighet og endringsprosesser i Palestina - et okkupert land

Grødal, Unni: Fra det hellige - til det urene Rus og misbruk i et norsk samtidsmiljø

Gundersen, Tore: "I utlandet, men ikke abroad" Eastleigh - tradisjon og mobilitet i en somalisk bydel i Nairobi

Hammarstrøm, Jørn: Konsum Et antropologisk case-studie av forholdet mellom forbruk og sosiale relasjoner i middelklasse USA

Hamran, Trine: Open places - hidden rooms Civiltà, performativity and resistance among gay men in contemporary Rome

Hansen, Birgit Pihl: Kikokushijo: The Category of Japanese Returnee Children

Hansen, Camilla: Fortellinger om annerledeshet Et studie av barn med funksjonshemninger i Sør-Afrika

Haualand, Hilde Maria: I endringens tegn Diskurser i døvebevegelsen

Heidem, Katarina Øi: The Quest for Healing A study of some chronically ill people in Norway

Hellum, Nina: Kvinnestillinger - en studie av seksualitet og økonomi blant kvinner i Arkhangelsk, Nordvest Russland

Jensen, Kristin Ellen: Longing for Belonging in narratives of place. Images of Jerusalem presented by Two Generations of Israeli Jews

Kampe, Line: "Et moderne Arktis" Et studie av kvinner og kjønnsutforming i Longyearbyen, Svalbard

Kjeldstadli, Elin: Etnopolitiske strategier blant bribri i Costa Rica

Klingen, Margit Brekke: "Trimming av en bedrift er bra!" En studie av endringsprosesser i en norsk bedrift

Korbi, Hilde: Endelig hjemme? Et studie av tilbakevending til Sarajevo

Krane, Linn May: Kroppen i forestillingen og forestillinger om kroppen Et studie av likheter og forskjeller i en flerkulturell teateroppsetning

Lien, Jørn Henning: Crear una Ilusión Barça - The logics of a Real Illusion

Magnussøn, Anne: Bruk eller vern? Natursyn som innfallsvinkel til å forstå konflikter over forvaltningen av fornybare ressurser

Moen, Ingrid Weider: Berbias døtre Det kvinnelige identitetsprosjektet i den berbiske diaspora i Paris

Mugaas, Anne: Historien om et kvinnekooperativ Nicaragua

Neumann, Iver B.: Diplomati som historisk og sosial praksis

Norbye, Anne-Katrine Brun: Forpliktelser og følelser Om betydninger av slekt og familie i gamle norske familiebedrifter.

Nørholm, Ann-Margot: Kvinner i Betlehem En analyse av identitet, kropp og grenser i det okkuperte Palestina

Olsen, Trine: Worn and Adorn A Study of Amsterdammers Relation to Bicycles

Opjordsmoen, Line: "Her finnes ingenting, men alt kan skaffes likevel" Nettverk og erverv i en kubansk landkommune

Palma, Lene Lothe Gomez: Indigenous Resistance and the Construction of Autonomy: Power, Land and Territory in Two Regions of Chiapas, Mexico

Patel, Anita: Transnasjonale migranter En studie blant asiater i Kampala

Smette, Ingrid: Managing Hearts, Bodies and Beauty Young Dakar women's construction of selves

Storaas, Kari: Samhold i grenseland

Syversen, Kari Lothe: Opprinnelsens relevans i byens rom

Treimo, Hans Henrik: Aberdeen Angus The Construction and Maintenance of a Beef Cattle Breed in Scotland

Weltzien, Åsmund: Morality and Modernity Changing morals in Martinique

Wilson, Anne Karine P.: En la tierra de uno - returnerte flyktninger og identitet i La Quetzal, Guatemala

Øde, Jostein: Laukpauk og burgere: Matvaner i et bysamfunn på Java

Østby, Ingvild: Avdeling stjernen: en studie av barn med ulik kulturell bakgrunn i en norsk kommunal barnehage.

Publisert 7. mai 2009 11:24 - Sist endret 22. apr. 2020 09:36