Master- og hovedfagsoppgaver ved SAI i 2000

Bekken, Wenche: Kalven trives best der han er født. En studie av familie, slekt og tilhørighet i et fiskerisamfunn.

Borge, Lars Ivar Owesen-Lein: Karneval i Xoxocotla - Bøddelens festdag

Byrløkken, Snøfrid: Hvem er vi? Hvor kommer vi fra, og hvor går vi? Identitetskonstruksjon i enklaven Kaliningrad - Russland

Egden, Sissel: Tirsdager er for Mariyamma - om utfordring og betydning av kvinnelighet blant brahminer i Bangalore

Eide, Rachel Elisabeth: Kvinner i tiden - Om sosial konstruksjon av tid på Mafia, Tanzania

Enge, Jonas: Konflikten om Kystverneplanen i Vega: Brysom lokalbefolkning, eller myndighetans problem?

Fleisje, Monica: Vitenskapeliggjøring av morsrollen. Etnopsykologiske betraktninger av hverdagslivet for nybakte mødre i en bydel i Oslo

Grytting, Astrid: Eit ordentleg ekteskap. Om ekteskap etter kontaktformidling mellom norske menn og utanlandske kvinner

Hagen, Åse Katrine: Unge kvinner i dagens Malta - et møte mellom tradisjon og modernitet

Haukelien, Heidi: Kall og byråkrati. Omsorgsteori og omsorgspraksiser blant sykepleiere

Heilmann, Mari Rysst: "Alle sier forskjellig" Innhold, overføring og endring av kunnskap og tradisjon i barneomsorgspraksis

Hillestad, Adelheid Hummelvoll: "Tiden går så alt for fort, men timene er så lange." Om å bo på sykehjem. En komparativ studie av to sykehjem - Oslo og Spania

Holt, Kristin Goul: Temples & Bars

Iost, Roar: The quest for authenticity. An analysis of Norwegian Liverpool FC fans

Justvik, Anne Christine: Plikten i gaven. En analyse av giverhandlingen basert på et studie av Strømmestiftelsens givere

Krogsmyr, Kari: Et lite stykke Norge. Om sted og tilhørighet i Valdres

Kvale, Signe E.: Forandre Verden! Identitet, politikk og retorikk i Sosialistisk Ungdom

Langeid, Brita: "Nytt og gammelt - rent og blandet" Mat og 'cuisines' i Misiones, Argentina

Larsen, Jostein: Conflicting memories: how narratives in the TRC arena challenge relations between past and present in South Africa

Liao, Pingyuan: From the "God and Ghost" world to the "Human and Nature" world: A Study of the Changes of Health Care in Yongxing Village in China

Lindskog, Benedikte Victoria: We are all insects on the back of our motherland. Place, Space and Movement among Halh Nomads of Mongolia

Ness, Ingvild: En passende ung kvinne - Idealer og praksis blant middelklassen i Dhaka, Bangladesh

Olssøn, Eva: The Celebration of the Self in Everyday life. Westerners longing for 'coherence' and 'truth' in Auroville in south India

Paust, Malin: Gresset på den andre siden. Tilpasning og identitetskonstruksjon blant norske migranter i Sao Paulo, Brasil

Pedersen, Brit Karin: Kjønn og makt i Havana: Gamle idealer i en ny kontekst

Pettersen, Lene: Seeing is believing? Or vice versa? En undersøkelse av forholdet mellom organisering av representasjoner formidlet gjennom fjernsynet og folks meningsfulle konstruksjon av disse

Rasmussen, Mariann: Når eplet faller langt fra stammen... En studie av voksne utenlandsadopterte i Norge

Sand, Anniken: Dop er greit så lenge det ikke styrer livet ditt. En studie av narkotikabruk blant ressurssterk ungdom i Oslo

Schei, Geir: Coping with modernity

Tefre, Ellen Marie: Opplevelse og mening i psykodrama En antropologisk studie av ritualer og symbolbruk i gruppeterapi

Undersrud, Greta: Duften av grønn papaya - Møter mellom etniske minoritetsfamilier og barnevernet

Vagstein, Ingunn: Narrating difference. Dilemmas of German identity in Transylvania

Vollan, Sissel: Reiser i tid, rom og tegn: Studie av en gruppe vietnamesiske flyktningers første tre år i Norge med bakgrunn fra flukt og transittopphold

Voronel, Igal: IT & learning in an advertising agency

Vågnes, Hilde Christensen: Fattig underklasse eller politiske flyktninger? En studie i en palestinsk flyktningeleir på Vestbredden

Wrede-Holm, Vivien: Multikulturalisme som likhet og ulikhet. En studie fra Australia

Øien, Cecilie: Imagening the Nation. An Anthropological Approach to the Lisbon World Exposition, Expo'98.

Publisert 7. mai 2009 11:25 - Sist endret 22. apr. 2020 08:39