Master, hovedfag- og magistergradsoppgaver 1990-1999

 

1999

Abel, Sondre Løvlie: Run With the Tartan Hare, Hunt With the Imperial Hounds: Contemporary Perspectives on Scottish Nationalism, Symbolism and Identity

Alstad, Tori: " Fordi vi er afrikanere. Tilhørighet og identitet blandt ekskoloni immigranter i Lisboa"

Andersen, Fred Sigve: " Den meningsskapte organisasjon" - organisasjonskultur, meningsskapning og psykososialt arbeidsmiljø

Baarøy, Jan Olav: From the Children's Point of View: Power, Pragmatism and Rights in Children's Lives in Buganda

Bentzen, Tonje: "I've been trying to find out where my place is" Identity and belonging among young men in Harare, Zimbabwe

Christensen, Tina Wilchen: Forvaltning af religiøs identitet blant manoritter i Beirut

Danielsen, Tone: Turisme i Syria

De León, Belinda: "Gitanos"

Ecker, Marianne: "Bruddet: Om kraften og lidelsens betydning for Sri Lanka-tamilske kvinners diasporiske identitet i Norge"

Ersdal, Ingeborg Aas: Det komplekse omsorgsarbeidet. Omsorgsprosesser i et sykehjem

Figueiredo, Kenneth de: The Return of the Shaman: Reconstruction of Shamanic traditions in post-Soviet Tyva.

Fjeld, Heidi: Commoners and Nobles. Persistence of Hereditary Social Division in Lhasa Under Communist Rule

Flåten, Trude: Between David and Goliath - The Double Israeli Ethos and the Routinisation of violence in Israel.

Fossum, Kristin: Innvandrer og selvstendig: om etnisk entreprenørskap og norsk integrasjonspolitikk.

Frydenberg, Merete: Kunnskap og tradisjon i lokalsamfunn og skole. Et eksempel fra Moskenes

Haugen, Marthe Bay: "Og bakom synger skogene" - En sosialantropologisk studie av landskapsforståelse og interessekonflikter knyttet til Barskogvern i Norge

Henningsen, Erik: Ikke av denne verden. Nasjonsoppfatninger i ungdomspolitikken

Hjelde, Baard: Entrepenører på oppmerksomhet - Byråprofil og sosial praksis i to reklamebyråer

Johansen, Christine: En studie av motkultur i en mekanikerklasse på yrkesskolen

Johansen, Linn: " Religiøse praksiser i vezo degligliv, Madagaskar"

Kayed, Camilla Sønnichsen: Rett, religion og byråkrati - en studie av skilsmisse blant muslimer i Norge

Kolshus, Thorgeir Storesund: Purism, Syncretism, Symbiosis: cohabiting traditions on Mota, Banks Islands, Vanuatu

Kullsveen, Per Erik: Relational Destiny: a Transmigration Ritual among the Gurungs of Nepal

Lerfald, Trude: " Never ride a Turtle" - Ecoturism in Costa Rica: a study of its organisation and meaning

Linde, Ellen: " Realistiske idealister. Bistandsarbeidere - virkelighetsforståelse og hverdagsutforming"

Lødemehl, Einar: The Urban Habitat Program. A study of soscial justice and resource management in an American environmental organization

Mathiesen, Trond: Suicidal Masculinity: Hungarian Men's Lives

Megard, Bjørn Olav: Kvener og finsætta: En undersøkelse av betegnelsene "kvener" og "etterkommere etter finske innvandrere" i politisk diskurs og i utforming av identitets-tilknytning.

Moss, Emily Fletcher: Weighty Concerns: An anthropological analysis of dieting and its social consequences

Naustdal, Arild: Kulturell identitet på en "kulturløs" øy. En analyse av samhandling på Koh Tao, en øy i den Thailandske Gulf

Nilsen, Yael: Re-Defining The Path - A Journey Of Modern Explorers. An Anthropological Analysis Of Self Development Among Western Individuals In Dharamsala, India.

Nilsson, Lise Marie: Kristus, kreditt og konvertering - norsk misjon i Andes.

Olsen, Elisabeth Fosseli: Dealing with conflicts. An anthropological study of joking relationships among women in a Zanzibari village

Pausewang, Elin A.: Organizing Modern Longings - Paradoxes in the construction of a health promotive community in Norway

Ribohn, Sofie Ulrika L.: "It's Malawi that's Without Dignity" - Contextualising Local Manifestations of Human rights

Sigfridsson, Inger Solveig: Att leve som rom i Slovakien - Identitet och identitethandtering i ett samhälle i ändring

Sommerfelt, Tone: Shares & Sharing: Dynamics of Exchange, Identity, Rank and Power in a Gambian Town

Storholt, Toril: Fra hamulamedlem til statsborger. Endring i sosial organisasjon og politisk orientering blandt palestinere. Et studie med utgangspunkt i Jalazon flyktnigeleir.

Strøm, Anette Louise: Empowering Culture: An ethnographic study of mobilisation and resistance on Isola del Giglio

Sørnes, Christian Olav: Japansk og norsk arbeidsliv - Forskjellige typer rasjonalitet

Ulfsnes, Kari-Anne: Det er ikke vakkert, men det er sunt! Håndteringer av privatiseringsprosessen i en rumensk landkommune. En antropologisk studie

Ulland, Tone Granborg: Hotell Bolewonco. En studie av sosialiseringsprosesser blant gatebarn i Maputo, Mosambik

Vågnes, Hilde C.: "Fattig underklasse eller politiske flyktninger? En studie i en palestinsk flyktningeleir på Vestbredden"

Walle, Thomas: "Så god som en mann kan bli!" Maskuline idealer og mannlig praksis i Lahore, Pakistan.

Wiik, Susanne Hjertø: Dagligliv og kvinnelig identitet i en bydel i Tirana 1995

Znotins, Ralfs: Material Objects in a Pacific Society: The Case of the Fiji Museum and Fijians

Øye, Gunn Helen: "Det norske hus" - en antropologisk studie av norsk bokultur i et tid og rom perspektiv

Aarmo, Margrete: "we are uniquely gay" An exploratory study of the lives and experiences of black gays and lesbians in Harare, Zimbabwe.

 

1998

Askholt, Janne: Defending Truths Personal versions of a national discourse Young Dubliners nationalistic expressions in relation to the conflict in Northern Ireland.

Aspelund, Grete. Den Handlende skolen - Et studie av arbeidet for integrasjon av flerspråklige elever på en norsk skole

Asplund, Knut: ESSENCE IN MOTION APPROACHING THE HYBRID TRADITIONS OF ISLAND MALAYS ON PULAU JEMAJA, INDONESIA

Bach, Erik: Touching the heart Reklame og personforståelse i Madras

Blom, Celine Haffner: Jeg tenker norske tanker - Et studie av ungdom med migrasjonsbakgrunn i Oslo

Brenne, Trine: That´s the story, Rory En studie av unge menneskers strategier for å takle et irsk bygdesamfunn i endring

Dalen Tone: Sigarer, Marihuana eller kona mi? - Et studium av menn med $-tegn i øynene.

Eide, Kjartan: The problem of the last longhouse - Approaching tourist discourses in Borneo.

Hasvoll, Balder C.: Ut i verden eller inn i hytter og kneiper? Transformasjon og historie i tsjekkisk selvforståelse.

Hvoslef, Erlend: Fra Kirgizia til Kyrgyzstan: Om ritualiserte handlinger, symbolbruk og historiekonstruksjon i den nye kirgisiske nasjon.

Hørstad, Mari: Drømmen om "Dream II" Ungdom og konsum i 1990-årenes Vietnam.

Iveland, Kristin: "THE GOA THING" Turisme, Antistruktur og Identitet i Goa.

Jøssang, Asle: VÅRE GUDER HJELPER GUD

Kloster, Elisabeth: KJELLERBESØK I DET NORSK HUS En studie av frivillig deltakelse i omsorgsarbeid blandt gateprostituerte og eldre

Knudstad, Taran, MRS. JONES GOES PUBLIC Public Access Television in New York, Manhattan Creating Social Spaces in an Urban Environment

Langeland, Nina: Jerusalem - Contested constructions of the Jewish homeland. A study of history, place and meaning.

Lund, Marianne: "Fremmed i skolen?" En studie av minoritetsspråklige elevers faglige og sosiale siuasjon i norsk skole.

Lundberg, Maria: 'No es facil' - om veien bort fra hverdagens ingenting blant unge i Havana

Mikaelsen, Gro: LAGSPILL OG ANDRE SAMSPILL - et studie av idrett som verktøy for integrasjon blandt ungdommer med ulik sosial og kulturell bakgrunn

Mortensen, Øystein: Falker og mennesker. Klassifikasjon og hierarkier i Forente Arabiske Emirater

Midttun, Knut: Alle er vi barn av sykdommene: Helse og identitet i lys av den kubanske revolusjon

Mørck, Anna Birgitte: "Ned med kjøkkenets diktatur": En studie av hverdagsliv og personkonstituering blant kvinner i Moskva.

Olafsbye, Guri: Grenser - Nærhet og distanse mellom nordmenn og russere i Sør-Varanger

Pastoor, Lutine de Wal: " De leker så merkelig" - Mangfold og samspill i et flerkulturelt skolemiljø"

Ragnhildstveit, Hege: BETTER TOGETHER AND STARVING THAN LONELY AND FULL - Meanings of Poverty, Social Networks and gender in a Javanese City.

Sandrup, Therese: Sin mors datter - Et studie av Tyrkiske og Pakistanske jenter og kvinner i en Norsk drabantby

Selvik, Ellen: Channelling flows of blood and water - A study of gender, fertility and seclusion practices among Iraqw people in Tanzania.

Swensson, Anne Britt. Norsk barndom mellom ide og praksis - Skolefritidsordningen som arenaer for "gode barndommer"?

Sølvberg, Gro: 'Lookin' for trouble?' Kunnskapsgenerering blant utenrikskorrespondenter i Midtøsten

Træen, Bjarne: Drømmere og drankere - En studie av voksne, seksualitet og kjønnsroller i Dublin.

Aanonsen, Karl: "Sunggud is our business" - Tboli marriage prestations and social organisation in light of historical and social dynamics in Mindanao.

 

1997

Bergheim, Kjersti: We are Quebecois": Dimensions of national identity in Quebec in the 1990ïs.

Bjerkeset, Sverre: De que equipo sos? - Om fotball i Argentina

Christie, Vibeke: Når de døde dreper - Håndtering av død som forutsetning for liv på Bijagos i Guinea-Bissau

Cortese, Carol Ann: Selective ideology: Two cases in the treatment of drug abuse in Norway

Dæhlie, Elisabeth: Female Mexican American entrepreneurs in private business in San Antonio

Fosland, Marianne: Det naturlige, kulturelle fellesskapet - En studie av norske nasjonalisters retoriske legitimering av ideologi

Guerrero Cuesta, Jairon: A divided community: The political economy of tourism, fishing and immigration in the Galapagos Islands.

Hagen, Olivia Nana Esi: An anthropological analysis of biogas in Apollonia, Ghana

Hansteen, Ida Løge: Langt liv, Rikdom og ære: Den erfarte reformen - Økonomiske endringer i det urbane sørvest Kina

Helgesen, Marianne F.: Aktører mot forvaltningen: Klienters strategi i møtet med egyptisk byråkrati

Hilden, Per Kristian: Telling Truths: Experience, practice and religious diversity in a South Ghanian community

Kardel, Iben: The last great race and its contestants: an anthropological account

Kittelsen, Tove Cecilie: Aspects of marriage and change among the Rana Tharus of Western Nepal

Kosmo, Joakim Herman: Kunsten å opprettholde det fremmede: Marshallesisk forståelse av amerikanske innvandrere

Lidsheim, Kirsti Christie: Living the Legend - the Australian Bush Ethos Revisited

Munch, Espen: Kaos og orden på Usenet - en antropologisk analyse av elektronisk gruppekommunikasjon

Njøten, Mette Ono: Sin transas no avanzas; Hverdag i krisetider - et studie fra Cuernavaca, Mexico

Nordanger, Knut: Modernitet, sosial posisjon og "Etnisk organisering": Historiske og samtidige årsaker i Beni-regionen, Bolivia

Risan, Lars Christian: Artificial Life: A Technoscience Leaving Modernity? An Anthropology of Subjects and Objects

Risnes, Siri: From kaffir to equals: Transition and liberation for South African youth

Roald, Hilde: Communication in Intercultural Encounters: The shaping of school-home cooperation.

Rolfheim, Christina: Managing Grace: How to be white in small town America

Rugkåsa, Jorun: Sacrifice and Success. The Meaning of Migration in a Filippino Local Setting

Ruud, Kjersti: Gudene kan ikke klandres: Fortolkninger av et afrikansk drama

Serck-Hanssen, Christoffer: "Det er et ensomt liv". En analyse av to skip med filippinsk og norsk mannskap

Simensen, Tone Cecilie: Looc'ale krefter: Rituell lek i en før-olympisk by

Simonsen, Anne Hege: Fra Griot til den fjerde statsmakt - Journalistikk og politikk i Senegal

Solberg, Majken: Liten by, stort helvete - Mangfoldige overlevelsesstrategier i 90-årenes Cuba

Uddin, Zia: The effects of stigmatization on the life of mental patients in Pakistan

Ødegaard, Sigrun Eide: From Castes to Ethnic Group? Modenisation and forms of social identification among the Tharus of the Nepalese Tarai".

 

1996

Andersen, Torhild M.: Utstøtt av samfunnet: En etnografisk dokumentasjon fra en av Romanias institusjoner for mentalt handikappede (handicapat mintal) gutter

Anderson, Astrid: Men Play Flutes, Women Bear Children - Sharing places and sharing blood: concepts of belonging, growth, and fertility in Wogeo Island, Papua New Guinea

Fosse, Leif John: Negotiating the Nation in Local Terms: Ethnosity and Nationalism in eastern Caprivi, Namibia

Guzmán Gallegos, María.: For at maniok skal drikke vårt blod - En studie av arbeid, kjønn og slektskap blant quichua-indianerne i Amazonas, Ecuador

Hagen, Ida Oleanna: El carrete me llama - Utelivet kaller: Om alkohol og narkotika i sosialt liv i Santiago de Chile

Hasler, Torunn: "Her er mitt hjem" Russere i Latvia

Holmboe, Olaf: Aktivisme eller medvirkning - Motsetninger uttrykt gjennom demonstrasjoner i Baskerland

Johansen, Grethe Moen: Work as Cultural Value: A middle-class dilemma

Johansen, Turid: Jakten på identitet gjennom tid og sted - Identitetspolitikk blant aymara i La Paz i 1992

Kristiansen, Hans W.: Mannlig homoseksuell identitet i Chile

Kårstad,Haldis: Når grensene faller - Identitet og endring blant afrikaanstalende hvite i Sør-Afrika

Leifsen, Esben: En vev av uavhengighet - En studie av arbeid blant quichua-indianerne i Otavalo, Ecuador

Lyngstad, Heidi: The Kerala flavour - Film og regional identitet i Kerala

Norby, Ingrid Charlotte: Dagligliv blant Bangologa. Kvinner og menns organisering og mestring av hverdagen i en Kgalagarilandsby, Botswana

Rafdal, Hildegunn: Trøste og bære - En studie av sykehuset som arbeidsplass sett fra hjelpepleiernes og sykepleiernes ståsted

Rande, Kristin: Overgang eller undergang - Nasjon og person i endring; Litauen etter Sovjetunionens fall

Rugkåsa, Marianne: "Leve Kurdistan!" Kurdisk frigjøringskamp i eksil

Seeberg, Marie Louise: EAST, WEST,"HOME" IS BEST? Vietnamese refugees and their relations to home and homeland

Thorbjørnsrud, Trude: En kirke i Paris - Identitet og tilpasning i en koptisk-ortodoks diaspora

Thorsen, Kari Trædal: Hjemmet som kvinnens Hijab. Et antropologisk perspektiv på kontrollerte roms estetikk

Tronvoll, Kjetil: Mai Weini - A village in Highland Eritrea - Astudy of the people , their livehood, and land tenure during times of turbulence.

   

1994

Bell, Trude: Å arve en revolusjon: Håndtering av endring blant tredje generasjons kibbutzniker

Breivik, Jan-Kåre: Eksiltilværelsens ambivalens. Om identitetsproblemer og moralske dilemmaer i norsk eksil

Bue, Vigdis Enes: Brudepris: kontinuitet og endring. En studie blant Nyakyusaene i Tanzania

Christophersen, Mona: Løvetannen spirer gjennom asfalten. Om Guanxi og byråkrati i Beijing

Eide, Petter: "Her e vi alle imot" Kulturelle aspekter ved politisk meningsdanning - et nordnorsk eksempel

Flikke, Rune: The Past in the Present. A semiotic exploration of urban Zulu Zionism in Durban, South Africa

Fostvedt, Ingrid: På vegne av naturen. Pluralisme, praksis og paradokser i 90-åras økologiske landbruk

Frøystad, Kathinka: Murer mot muslimer. Stereotypier blant hinduer i Kanpur i et praksisteoretisk perspektiv

Grape, Cillie Motzfeldt: Historiekonstruksjon og etnisk identitetsdiskurs - et nordkatalansk perspektiv

Grødum, Marianne: "Vi må gjøre vår frykt om til opprør". Iscenesettelser av kvinnelighet blant greske feminister

Hanssen, Kristin: Like Blood into Gold. Ritual practices among the Bauls of West Bengal

Hem, Hanne Sophie: Dubliners - An Anthropologist's Account

Høstaker, Lillian: "Help Ron to Clear the Planet?" Fra Scientolog til avhopper. En studie av identitet, scientologer og avhoppere fra scientologi i Norge

Kolås, Åshild Norun: The struggle for an Independent Tibet

Komissar, Mariann: "What is Gambian Culture?" En studie av kulturell identitet og selv-representasjon blant gambiske migranter i Oslo

Krogstad, Unni: Å være sykepleier - identiteter og paradokser, tradisjon og modernitet

Lomell, Lars: Med kroppen som prosjekt. En sosialantropologisk studie av kroppsbygging som praksis og ideologi i et moderne samfunn

Lundh, Lise: A Session is not a Performance - An Analysis of Traditional Music and Pub Sessions in Belfast

Magelssen, Ragnhild: "Una communidad combatiente, pero conflictiva!" ("Et kjempende, men kofliktfylt samfunn!") - Om "utvikling", fattigdom, kriminalitet og vold i en slumby i Guatemala

Moldstad, Gro: Troens vokter. Et adelskap og en Jomfru Maria åpenbaring i Cuenca, Ecuador

Munch, Merete: "Det gyldne eksilet". En sosialantropologisk studie av repatrieringen til Chile

Smedal, Gustav H.: Deltakere og steder. Om flerkulturelle relasjoner på fritidsklubb

Strand, Lillian: Nakkesleng - Whiplash. Et ugreit sykdomsfenomen. En antropologisk analyse av situasjonen til personer med skade etter nakkesleng

Thorbjørnsrud, Sigrid: Virkeligheten som forsvant. En studie av øst-berlinere i overgangen fra sosialisme til kapitalisme

Torgersen, Anneli: The Face of the Bride. Wedding songs and rituals among low caste Maithils in the Nepal Terai

Wiik, Flavio Braune: When the Búzios Say No! The Cultural Construction of AIDS and its Social Disruptive Meaning: the case of Candombl' (Afro-Brazilian) religion.

 

1993

Alao, John David Kisuule: Magendo Economy - A Study of Changes and Continuities in the Position of Women in Buganda (Uganda)

Astad, Bente: "Gode muslimer" og "moderne tyrkere" - Kontinuitet og endring av kulturelle tradisjoner. En studie blant tyrkiske innvandrere i en norsk by

Bugge, Kristin M.: Samspill og sosial form i Lucca - med vekt på familie og vennskapsrelasjoner i middelklassen

Demirdirek, Hülya: Dimensions of Identification - Intellectuals in Baku 1990-92

Døving, Runar: Syden - fritidens land og dets folk

Eide, Lillian: Pardanashanens rike. Kjønnssegregasjon og kvinneideal

Endresen, Lena Cecilie: Identity Discourses in Israel

Ferrari de Carli, Eli : Kollega og venn, eller fremmed? Pakistansk betjening i norsk kontekst: En avdeling ved A/S Oslo Sporveier

Fivelstad, Gro Talsethagen: Konstruksjon av et hjem på gata - En studie av gatebarns liv i Sao Paulo, Brasil

Fjellanger, Inger-Johanne: Oslo Børs - mellom profitt og moral

Grønseth, Anne Sigfrid: "Todo el Mundo se Analiza" - Modernitet, identitet og psykoanalyse i Buenos Aires, Argentina

Indregard, Tore: With no Strings Attached: Gjestfrihet, respekt og tradisjon. Liberianske flyktninger i Sierra Leone, 1990-91

Johannesen, Trond: Kulturell endring: Fremstilling av turkmenske tepper

Klose, Marianne: Problemhåndtering og fullendelse av kjønnsidentitet i et serviceyrke

Kristvik, Ellen E.: Drums and Syringes. Shamans, health assistants and patients in their combat against TB bacilli and hungry ghosts in the hills of eastern Nepal

Larsen, Tor Lunde: "Danser med ovner" - Om industriarbeidere og deres praktiske kunnskap. Et eksempel fra Norsk Hydros magnesium-fabrikk, Porsgrunn

Lødding, Berit: Levende og døde blant Garinagu - En studie av åndebesettelse og kunnskapstradisjon

Magerøy, Jorunn: Aus der Traum? Identitetsdanning og politiske rituale i ein kyrkjelyd i Aust-Berlin 1990-93

Mohn, Ingrid Signe: Den flerkulturelle drømmen. En studie av sosialisering og kulturell reproduksjon ved en tospråklig og flerkulturell barneskole i San Francisco

Moshuus, Geir Harald: Abertzale as Hero. Tellers and Tales - Interaction with Exotica

Neumayer, Sissel Marie: Global kultur og moderne migranter - en undersøkelse blant helsearbeidere i Oslo-området

Nikolaisen, Bente: Irrganger i det kjønnede rom: Makt, motstand og feminisme i Istanbul

Petersen, Hege Lerkerød: Normalisering og integrering - En plutselig frigjørende tanke...En analyse av norske virkelighetsmodeller som kan leses som en kommentar til HVPU-reformen

Rye, Simon: Javanese Transmigrants in the Rainforest of Sumatra: Agricultural collapse and peasant proletarization in a resettlement community in Indonesia

Simonsen, Jan Ketil: Uwinga: An Exploratory Study of Mambwe Marriage Rituals

Smith-Gahrsen, Rigmor: Hør hvem vi er! Kommunikasjon om identitet og moral gjennom språkbruk blant kvinner i en maltesisk landsby

Sparkes, Stephen J.: Gender and Cosmology in an Isan Village in Northeast Thailand

Sverdrup, Kari: Positive liv: Å leve med hiv, sett i individuelt, kulturelt og politisk perspektiv

Tanderø, Suzanne M.: Parthenopes døtre og sønner - om familieideologi, kontinuitet og endring i Napoli

Tuastad, Dag: Ære eller ikke være. Slektskap og politisk orientering i en palestinsk landsby i Israel

Uddin, Zia: The effects of stigmatization on the life of mental patients in Pakistan.

 

1992

Biberg, Bernt: Ducatimania - En smal kultur for menneske og motorsykkel

Buytendorp, Hege: Mestring, kontroll og selvstendighet: Forvaltning av mannlig identitet på borerigger i Nordsjøen

Ganapathy, Jaishankar: Close Encounters of the Third Kind: On Grenland Free Theatre

Gotaas, Nora: Den poetiske middelvei: Fleksibilitet og modernitet blant middelklassen i Praha

Halvorsen, Bjørg: Singing Traditional Muslim Narratives in Modern Egypt. Art, folklore, and popular culture

Hollerud, Ingeborg: Medisin og helse i et folkelig perspektiv

Hovland, Arild: Shared efforts: Community and clevages among urban Fuafras in Ghana

Karlsen, Jon Magnus: Let God be True and Every Man a Liar: A Study of the Phenomenon of Piety among a Group of Christian Fundamentalists in the U.S.

Kringen, Olav Jacob: Løvetann i asfalt. Erfaringer fra en industribedrift - i systemisk form

Middelthon, Anne-Lise O.: De farlige andre: Om anti-struktur og metaforiserings- og metonymiseringsprosesser i HIV-epidemien

Møystad, Mari: Fellesskapets beste og personlige interesser: Kjønn, fattigdom og organisert virksomhet i bydelen Villanueva, Tegucigalpa, Honduras

Paulsen, Rune: Symbolic dimentions in the analysis of social organization: A case study of food taboos among the May River Iwam, Papua New Guinea

Rahman, Md. Aminur: Notions of children, fertility, and contraception in yhr domestic domain: An anthropological study in a Bangladesh village

Skogøy, Elin: "Knowledge is Light" - Kunnskap og sjølforståing blant studentar i Fourah Bay College, Freetown, Sierra Leone

Solbraa, Gro-Lise: Spenningen mellom det selvfølgelige og det diskutable: En norsk skole i endring

Thomassen, Hans Martin: Mwethya - Selvhjelpsgrupper hos Kambafolket i Kenya. Et studie av sosial endring

Vestel, Jan Viggo: "Leopardpinnen": Kreativitet, lek og sosial praksis i en norsk barnehage

   

1990

Bruun, Frank Jarle: Heroes and Martyrs: changing identity of the disabled person in Nicaragua

Hennum, Nicole: Nor Corps Nus. Le feminisme et l'identit' feminine. Analyse d'un groupe feministe en Norvege

Hoem, Ingjerd: Sharing a Language - Sharing a Way of Life? Aspects of the Relations between Language, Culture and Society in Tokelau 1986-88

Jahnsen, Anders: From Labour Migration to Cash-Crops: Socio-Economic Processes in a Mambwe Village, Northern Zambia

Kiel, Annie Leslie Cohen: It is one thing to speak the same language, it is one thing to speak the same culture: Fieldwork among foreign students at the University of Oslo

Liden, Hilde: Å vokse opp som sigøyner. Sosialisering i en etnisk minoritetsgruppe i Norge

Nordgaard, Selma A.: Space: Rituals and Social Organization in a Castle-Village in Italy: Libro

Perminow, Arne A.: The Long Way Home: Dilemmas of Learning and Deciding on the Tongan Atoll of Ha'apai

Sand, Johannes: Fra "inside outside" til "outside outside". En metodisk drøfting av tanker og følelser i møte med byråkrati og landsbyliv i Nepal

Sentumbwe, Nayinda: Confinement: Rebirth and Liberation: The Effects of Education and Rehabilitation on the Life Situation of Blind People in Uganda

Stewart, Yvonne: Familiar Strangers. Make Believe and Reality in Gender Identity

Wadel, Carl Cato: Kvinne i ledelse. Sonja Thorburn og Hudiksvallmodellen

Waldrop, Anne K.: The Society of Cement. An Anthropological Analysis of Management and Organization in a Multi-Cultural Cement Factory in Ghana

Wold, Anne: Politisk legitimering: Lokalavisen og nasjonalstaten; nasjonsbygningsteorier belyst ved et kommunikasjonsprosjekt

Aasland, Anne Britt: Kvinnemishandling på norsk

 

Publisert 24. mars 2009 21:27 - Sist endret 17. aug. 2020 11:24