Hovedfag- og magistergradsoppgaver 1980-1989

 

1989

Berge, Trond: Svart i hvitt: Hvordan hvite nasjonalister i Sør-Afrika påviser "grenser" mellom hvite og svarte

Bleskestad, Bente: Caf'liv i Oslo i 1980-årene. Caf' som teater i urbant perspektiv

Borchgrevink, Axel: El Tigre: Economy, Morality and Revolution in a Nicaraguan Peasant Village

Brøgger, Elin Benedicte: Business as Usual: Business, Morality and Adaption among the Chinese in Penang, Malaysia

Haukelid, Knut: Fra "Roughnecks" til "Softnecks"? En studie av kulturelle, sosiale og tekniske endringer på borerigger i Nordsjøen

Helle-Valle, Jo: Banyaruanda in Uganda: Ethnic Identity, Refugee Status, and Social Stigma

Henriksen, Marie og Carl Malde: Politiskolen - "En støpeskje". En studie i yrkessosialisering og profesjonskultur

Hjelde Harsløf, Karin: Like barn lærer best? Om norske barns møte med skolen

Johansen, Elise: Gammel dans i ny nasjon. Etnisk integrasjon og modernisering i Elfenbenskysten

Krohn-Hansen, Christian: The Moral Economy of Tobacco Growers in the Colombian Andes: Subsistence and Change in Garcia Rovira, Santander

Kvernes, Olav: Terskler: Kristne forsamlinger i en småby. En analyse av sosial organisasjon og kommunikative felter

Larsen, Kjersti: Unyago: Fra jente til kvinne. Utforming av kvinnelig kjønnsidentitet i lys av overgangs- ritualer, religiøsitet og modernisering

Naguib, Nefissa: Men of Commitment: An Anthropological Study about Top Norwegian Business Executives

Sandborg, Kirsten: Malayiske kvinner og utforming av identitet

Strøm, Axel: The Quest For Grace. Identification and Cultural Continuity Among the Tibetan Refugees in India

Sæther, Øyvin: Motivasjonsprosesser og organisasjonskultur: Ledelse og medvirkning i en offentlig virksomhet

Thorbjørnsrud, Berit Synøve: Messias' piker. En analyse av koptisk ortodoks revitalisering i et identitetsperspektiv

Ulfrstad, Anneline: Same og Osloborger: Strategier for opprettholdelse av etnisk identitet

Zelmat, Mounir N.: Etude Socio-Anthropologique d'une Communaute Rural a Madagascar: Soalala, un village cotier malagasy du Nord-oest


 

Publisert 24. mars 2009 21:24 - Sist endret 2. okt. 2012 12:44