Hovedfag- og magistergradsoppgaver 1970-1979

 

1979

Backer, Berit: Behind the Stone Walls. Changing Household Organization among the Albanians in Yugoslavia1977

Kalland, Arne: Shingu Fishermen. Management Units in a Japanese Fishing Community

Larsen, Tord: Negotiating Identity. Ethnic Incorporation Among the Nova Scotia Micmacs

Sørhaug, Hans Christian: Ansatte og innsatte på et psykiatrisk sykehus. Makt, gjensidighet og ansvar


1976

Gornitzka, Nina Margrethe: Flyvertinneyrket. Kvinnestatus og serviceroller

Skåra, Arild: Lavkastefolks selvrepresentasjon i et hierarkisk samfunn. Om kaste og strategier for mobilitet i Jaffna-området, Nord Sri-Lanka

Stølen, Kristi Anne: Santa Cecilia. En analyse av bondeøkonomi og samfunn i Nord-Argentina

Sørum, Arve: The Bedamini. Processes of social organization among a New Guinea people


1975

Godø, Helge: Grue Finnskog: Etniske aspekter ved sosio-økonomisk utvikling

Haugen, Inger: Ting og mening. Et analyseforslag

Lie, Merete: Kvinner i fiskeindustrien


1974

Høglund, Liv Merete: Idealer og realiteter i en israelsk kibbutz

Ingstad Sandberg, Benedicte: Kvinnelige arbeidsmigranter ved en fabrikk i Grønland

Talle, Aud: Barabaig - Økonomiske dilemmaer i kombinasjon budskapshald og jordbruk

Wøhni, Oddbjørn: Hotellsamfunnet. En sosialantropologisk undersøkelse av arbeidernes situasjon på høyfjellshotellet


1973

Finrud, Mia Di Tota: Det er ingen igjen her. Sosiale og økonomiske konsekvenser av arbeidsmigrasjon belyst ved eksemplet Rivello - en landsby i Sør-Italia

Hetle, Aslaug Berit: Gutter på feriekoloni. En sosialantropologisk studie av Oslo kommunale feriekolonier for folkeskolens barn.

Larsen, Sidsel: Kilkeel - To byer i Nord-Irland


1972

Ekrem, Børge: Røst. Aspekter ved utkantsituasjonen

Rekdal, Per B.: Generering av materiell form. Moderne skulpturproduksjon i Livingstone, Zambia 1969

Solli, Arnfinn: Giver- og mottakerrrollen i noen veldedige relasjoner


1970

Solheim, Jorun: St. Kitts og Anguilla. Politisk konflikt og endring i en post-kolonial situasjon

Publisert 24. mars 2009 21:13 - Sist endret 17. nov. 2010 02:28