Hovedfag- og magistergradsoppgaver 1957-1969

1962

Alver, Alv: Rituell og politisk dualisme i Nord-Marokko

Pharo, Per: Kwakiutl sosiale struktur. Boas' materiale og strukturelle problemer

1959

Siverts, Henning: Oxchujk': En Mayastamme i Mexico. En analyse av tretal-talende stammesamfunn i det sentrale høyland, Chiapas, Sør Mexico

1958

Eidheim, Harald: Erverv og kulturkontakt i Polmak

1957

Klausen, Arne Martin: Dajakenes fletningsornamentikk

 

 

Publisert 24. mars 2009 21:10 - Sist endret 17. nov. 2010 02:27