Motgift. Akademisk respons på den nye høyreekstremismen

Forlagene Manifest og Flamme har tatt initiativ til en intellektuell mobilisering mot den nye høyreekstremismen. Et større antall norske akademikere – religionshistorikere, statsvitere, medievitere, kjønnsforskere, osv. – tar i denne antologien for seg hver sin påstand fra det originale terrormanifestet. Resultatet er en faglig tilbakevisning, så å si punkt for punkt, av terroristens tankegods.

Vi har lokalt tre bidragsytere i dette akademinske svaret på den nye høyreekstremismen:

Anne Hege Grung tilbakeviser påstanden «Islam er en kvinneundertrykkende religion» i terrormanifestet.

Sindre Bangstad viser til at Breiviks forestilling om et transhistorisk 'homo islamicus',  gjenspeilet  i  sitatet «Muslimenes religiøse verdier endrer seg aldri», ikke har dekning i forskningslitteraturen.

Thomas Hylland Eriksen   imøtegår en av terroristens mange mytiske fremstillinger, nemlig påstanden om at «Norsk kultur blir utslettet», i vårt samfunn med innflytelse fra flere kulturer.

Fortjener Anders Behring Breiviks «manifest» offentlig oppmerksomhet? Flere har tatt til orde for at dokumentet like godt kan ties i hjel. Men hvis vi virkelig ønsker å forstå terroristens ugjerninger, må vi nettopp ta hans «program» – om enn aldri så forvirret – på dypeste alvor. Den instinktive fordømmelsen av voldshandlingene må underbygges med mot-fakta og mot-ideer; kort sagt kunnskap, både om terroristens idéhorisont og de saksområder han hevder seg å vite noe om.

Publisert 11. mai 2012 13:30 - Sist endret 7. juni 2016 13:45