Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge

Thomas Hylland Eriksen sammen med Torunn Arntsen Sajjad har skrevet denne boken. Denne 5. utgaven er gjennomarbeidet på nytt og ajourført med hensyn til aktuelle temaer, eksempler, tallmateriale og litteratur.

Forlagsside

Forfattere: Thomas Hylland Eriksen, Torunn Arntsen Sajjad
Utgivelsesår: 2011
276 sider
5. utgave

ISBN/EAN: 9788205412231

Hva betyr familien for innvandrerer og hvordan oppfattes helse og sykdom? Hvor går grensen for toleranse overfor kulturelle minoriteter? Hvordan kan likeverd mellom innvandrere og nordmenn oppnås?

Dette er noen av spørsmålene som tas opp, og temaene spenner fra kultur, etnisitet, minoritetsspørsmål og tverrkulturell kommunikasjon til konkrete diskusjoner om innvandrernes forhold til skole, helsevesen og myndigheter.

Tilsynelatende greie begreper som kultur, etnisitet, nasjon, minoritet og identitet viser seg å være kompliserte når man skraper litt i dem, og forfatternes budskap er at det er nødvendig å problematisere begrepene vi tenker med for å unngå fordommer og vanetenking.

Boken er skrevet med tanke på studenter og lærere ved forskjellige høgskoler, helsepersonell, sosionomer, barnevernpedagoger, flyktningskonsulenter, politi, tollere, journalister og andre som er nysgjerrige på hvilken betydning kulturforskjeller kan ha i samfunnet, og som ønsker hjelp til å manøvrere seg over kulturkløftene.

Denne 5.utgaven er gjennomarbeidet på nytt og ajourført med hensyn til aktuelle temaer, eksempler, tallmateriale og litteratur.

Publisert 5. aug. 2011 13:40 - Sist endret 5. aug. 2011 13:50