El sistema de cargos de los Xukurikate: Parentesco y poder en una comunidad Wixarika

Sara Alejandra Manzanares Monteranalyserer i denne boken religiøse, organisasjonsmessige og nære slektskapsbånd hos urbefolkningsgruppen Wixarika (Huichol) i Vest-Mexico.

Sammendrag

Denne boka utforsker den politikoreligiøse organisasjon Xukurikate, hos urbefolkningsgruppen Wixarika (Huichol) i Vest-Mexico. Organisasjonen er ansvarlig for å gjennomføre den årlige rituelle syklusen hvor verdensordenen opprettholdes.
Studien viser at Xukurikate-organisasjonen består av et komplekst system av hierarkier, arv, ekteskapsallianser og bytterelasjoner med sterke forbindelser til slektskaps- og politiske strukturer. Den bidrar til en bedre forståelse av hvordan makt fungerer i dette samfunnet.

Emneord: Xukurikate, Wixarika, Makt, Ritualer
Publisert 19. aug. 2011 13:23 - Sist endret 23. apr. 2019 14:46