2011

Publisert 19. jan. 2012 14:55

Signe Howell and Aud Talle are editors of this volume which adresses a topic of great relevance to the practice of ethnographic fieldwork, what they call multitemporal fieldwork. 

Publisher's page

Publisert 4. nov. 2011 13:36
Publisert 23. sep. 2011 12:58

Thomas Hylland Eriksen påpeker at jo billigere varene blir, desto mer søppel produserer et samfunn. Jo dyrere tjenestene blir, desto mer lønnsomt blir det å skifte ut alt som ikke er helt hundre prosent.

Publisert 31. aug. 2011 14:29

Signe Howell is describing Chewong sociality as manifested through sharing in her artickle as a part of the anthology  Anarchic Solidarity: Autonomy, Equality, and Fellowship in Southeast Asia. The article investigates the egalitarian ideology of sharing in the Chewong society based on vital values of equality.

Publisert 19. aug. 2011 13:23

Sara Alejandra Manzanares Monter analyserer i denne boken religiøse, organisasjonsmessige og nære slektskapsbånd hos urbefolkningsgruppen Wixarika (Huichol) i Vest-Mexico.

Publisert Aug. 9, 2011 2:35 PM

Thomas Hylland Eriksen har skrevet kapitelen ‘A simple colonial philistine society’: cultural complexity and identity politics in small islands, i Islands as Crossroads: Sustaining Cultural Diversity in Small Island Developing States.

Forlagsside

Publisert 9. aug. 2011 13:58

Sharam Alghasi har skrevet kapitelen Understanding the audience in a multicultural society i Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region.

Forlagsside

Publisert 9. aug. 2011 13:43

Arnd Schneider har skrevet kapittel 4 Unfinished Dialogues: Notes toward an Alternative History of Art and Anthropology i boken Made to Be Seen Perspectives on the History of Visual Anthropology redigert av Marcus Banks og Jay Ruby.

Forlagsside

Publisert 5. aug. 2011 13:40

Thomas Hylland Eriksen sammen med Torunn Arntsen Sajjad har skrevet denne boken. Denne 5. utgaven er gjennomarbeidet på nytt og ajourført med hensyn til aktuelle temaer, eksempler, tallmateriale og litteratur.

Forlagsside

Publisert 5. aug. 2011 13:17

Thomas Hylland Eriksen har sammen med Hans Erik Næss redigerte boken Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Thomas Hylland Eriksen har bidratt med teksten Hva betyr «vi»?

Publisert 4. aug. 2011 14:56

Cecilia Salinas' masteroppgave Wistful hope: local responses to neo-liberal politics: Uruguay and the pulp industry er nå utgitt i Argentina som bok på spansk med tittelen Añorada Esperanza. Respuestas locales a las politicas neoliberales: Uruguay y la industria de la celulosa