Standards, Science and Scale: The Case of Tasmanian Atlantic Salmon

Marianne Lien bidrar i boka The Globalization of Food med kapitlet "Standards, Science and Scale: The Case of Tasmanian Atlantic Salmon". 

Boka er redigert av David Inglis og Debra Gimlin og og utgitt på Berg Publishers. 

 

Den tar for seg globaliseringen av mat i bred forstand. Liens kapittel tar for seg globaliseringen av tasmansk laks.

Av Gro Stueland Skorpen
Publisert 16. feb. 2010 12:33 - Sist endret 17. nov. 2010 02:27