Kulturens makt. Kvinnelig omskjæring som tradisjon og tabu

Aud Talle gir i denne boken en innføring i fenomenet omskjæring.

Kulturens makt gir en grundig og tankevekkende innføring i omskjæringsfenomenet fra en av våre fremste eksperter på feltet. Boken tar for seg fenomenets historiske opphav og geografiske utbredelse, og beskriver de ulike omskjæringsformene som fortsatt praktiserers. Boken kaster i tillegg et kritisk lys over medienes omgang med tall og fakta og stiller spørsmål ved ulike politiske initiativ knyttet til kvinnelig omskjæring. Ikke minst viser forfatteren hvor viktig det er å lytte til de berørte kvinnenes egne historier dersom kampen mot omskjæring skal lykkes, i Norge så vel som i resten av verden. Kulturens makt er basert på forfatterens forskning på omskjæring i Øst-Afrika, hennes studier av somaliske eksilmiljøer i Norge og Storbritannia - og mange års erfaring fra undervisning, foredragsvirksomhet og samfunnsdebatt.

Boken henvender seg til studenter og forskere, helsepersonell, sosialarbeidere og andre som ønsker mer kunnskap om de ulike sidene ved kvinnelig omskjæring.

Aud Talle er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og har skrevet en rekke bøker og artikler om kvinnelig omskjæring.
 

Emneord: Omskjæring, Tabuer Av Alf Jensen
Publisert 15. okt. 2010 16:17 - Sist endret 6. sep. 2011 09:51