Over profesjonelle barrierer

Trenger kulturelle forskjeller oppfattes som problematiske? Det er et av spørsmålene i denne boka, redigert av professor ved SAI, Halvard Vike, i fellesskap med Ketil Eide, Marianne Rugkåsa og Naushad A. Qureshi.

Forfatterne ønsker å legge vekt på grundige undersøkelser av hvordan kulturelle forskjeller oppfattes, skapes og brukes i sosial samhandling – og å tone ned ideen om at kulturell integrasjon er et moralsk prosjekt der minoritetenes plikt er å slutte seg til majoritetens spilleregler og verdier,  skriver Halvard Vike og Ketil Eide i innledningen. "Menneskers egen livsverden er viktigere enn det for eksempel myndighetene, offentligheten eller vi som forskere måtte mene om hvilke forskjeller som 'egentlig' er de sentrale," skriver de. Forfatterne mener også forskjeller har blitt forstått som forskjellig utviklingsnivå i dette landet, og at det henger sammen med det norske moderniseringsprosjektet.

 

Boka er ment å kunne være til hjelp for alle som i sin profesjonelle rolle er hjelpere for mennesker med minoritetsbakgrunn, og tar for seg blant annet møter med enslige mindreårige asylsøkere, minoritetsbarn i skolen, kvinner i arbeidslivet, og barnevernets møte med minoritetsjenter. 

Forlagets side om boka

Emneord: Asylbarn, Barnevern, Forskjeller, Mangfold, Marginalisering, Skole, Kulturanalyse, Minoriteter
Publisert 26. feb. 2009 15:37 - Sist endret 29. apr. 2011 14:25