Défis contemporains de la parenté

Denne boken tar oss på innsiden av kontroversene omkring reproduktive teknologier og ser på problemstillinger knyttet til single-familien, homo-foreldre, kjønnscelledonasjon, og så videre.

Marit Melhuus ser på det norske forbudet mot eggdonasjon i lys av slektskapsforståelser, mens Signe Howell sammen med Diana Marre beskriver den internasjonale adopsjonsdebatten med fokus på norsk og spansk familietradisjon.

Hvilke endringer har påvirket diskusjonen omkring slektskap de siste tiårene? Forfatterne, som representerer ulike geografiske og faglige utvalg, tar for seg posisjoner og analyser rundt tre temaer. Administrasjon og juridiske spørsmål av nye foreldre, foreldrene i en tidsalder preget av bioteknologi og adopsjon, forandringer i oppfatning av kropp og person. Temaene vitner om dyptgripende transformasjon i synet på både i kunnskap, teknikker og verdier rundt foreldrerollen. Mangfoldet og dybden i studien, merket med en antropologisk tilnærming, gjør denne boken uunnværlig for å forstå de nye utfordringene ved foreldrerollen.

Emneord: homo-foreldre, Slektskap, eggdonasjon, kjønnscelledonasjon, single-familien Av Alf C. Jensen
Publisert 6. nov. 2009 09:59 - Sist endret 15. okt. 2010 10:38