Polynesian Conceptions of Sociality: A Dynamic Field of Hierarchical Encompassment

Ingjerd Hoëms artikkel er en analyse av det sosiale systemet i polynesiske Tokelau, hvor hun argumenterer for den klassiske forståelsen av sosial organisasjon som stratifisert eller egalitært kommer til kort.

Artikkelen er utgitt i Knut M. Rio og Olaf H. Smedals bok "Hierarchy. Persistence and Transformation in Social Formations" (Berghahn Books).  

Redaktørene for boka bruker Luis Dumonts begrep "hierarki" som prisme de lar et knippe antropologer se på egen empiri og teoretiske ståsted gjennom. Som undertittelen sier er det ikke bare endring, men også kontinuitet som er fokus når forfattere som Serge Tzcherkékoff, Olaf Smedal, Varerio Valeri, Kjetil Fosshagen og Joel Robbins ser på hierarkier i sine etnografiske kontekster i Oceania, Asia og Midtøsten. 

 

Hoëm skriver i sin artikkel at skulle man tro litteraturen om Polynesia, har Tokelau gjennomgått en utvikling fra en "hierarkisk" stat, via en egalitær mellomperiode, til en siste periode hvor et moderne klassesamfunn preget av individualisme står sentralt. 

Det er snarere slik, argumenterer hun for, at det er store, underliggende mekanismer som har vært de samme gjennom den kjente historien til samfunnet Tokelau og til i dag. Til tross for problematiseringen av begrepet "hierarki", konkluderer Hoëm i sin artikkel med at det finnes stabile og varige sosaie formasjoner i samfunnet på Tokelau, hvis man endrer fokus fra "ytre" hierarki og ser på oppfatningene av den "indre" sosiale verdenen slik menneskene som bor der oppfatter den. For å komme dit, gir Hoëm en rekke historiske og samtidige eksempler på hvordan det finnes sammenheng like mye som historiske brudd i de sosiale formene menneskene på Tokelau skaper.

Mer om boka

Emneord: Polynesia, Sosial endring, Bok, Hierarki, Sosial organisasjon Av Gro Stueland Skorpen
Publisert 25. apr. 2009 12:45 - Sist endret 29. apr. 2011 14:16