Bøker og kapitler

Publisert 15. jan. 2016 10:30

Boka gir detaljerte og tidvis humoristiske og provoserende beskrivelser av nordmenns holdninger til og kunnskaper om ulike hvaler og hvalfangst så vel som gjennomgang av forskjellige fangstmetoder fra kysten av Vestlandet, fra 1600-tallet fram til 1910.

Novus forlag sin presentasjon

 

 

 

Publisert 22. apr. 2015 11:21

Fredrik Barth is one of the towering figures of twentieth-century anthropology. Written in an accessible style, this new intellectual history by Thomas Hylland Eriksen traces the development of Barth’s ideas and explores the substance of his contributions.

Publisert 4. juni 2014 15:52

The Ifugao of Northern Luzon, the Philippines, are famous for their extensive system of irrigated rice terraces, and previous anthropological accounts of the Ifugao have stressed their immense importance for social life. This book, written by Jon Henrik Ziegler Remme,  attempts to ‘go against the grain’ and approach Ifugao society through an often overlooked element, namely their pigs.

Publisher's website

Published Aug. 28, 2013 1:44 PM

In a chapter in this new book about food research Marianne Lien and Eivind Jacobsen argue that marketers have worked hard to understand and shape the buying practices of urban shoppers, acknowledging how their diverse, segmented and unruly behaviour has changed over time. The authors explore how marketing emerged out economics as a field of knowledge, how it has filled the growing distance between buyers and sellers and they look at some of its successes and failures.

Read more about the book at www.bloomsbury.com

 

Publisert 17. jan. 2013 16:48

Unni Wikan has spent more time in sustained fieldwork in more societies than any other anthropologist whom I know, and these essays are the connective tissue among her most substantial work. They demonstrate her theoretical acuity in defining an approach that always places human experience first. As a result, she develops attractive, balanced, pragmatic views of culture, relativism, and the tendency in cultural anthropology, at least, to emphasize difference over the coherence of human experience in whichever culture and society it is engaged. They are exemplars and a test, as well, of just that approach which understands that common humanity is to be found anywhere, though complicated by distinctive cultural orientations to the expression of personhood.

Georg Marcus, University of California, Irvine

Publisher's Page

Publisert 28. sep. 2012 10:31

Marit Melhuus has written a new book about the Norwegian Biotechnology Act. The act is one of the most restrictive in Europe, forbids egg donation and surrogacy and limits people’s choice as to how they can procreate within the boundaries of the nation state. The author The author investigates fundamental questions as the relation between individual and society, revealing much about vital processes that are central to contemporary Norwegian society.

Read more about the book on the publisher's website

Publisert 23. mai 2012 15:46

Sindre Bangstad bok Sekularismens ansikter er kommet ut i svensk språkdrakt. Bangstad analyserer begrepet sekularisme sett i lys av samtidens tenkere. Han drøfter blant annet norske muslimers forhold til sekularisme og følger den indiske debatten. Sekularisme  med tilbakeblikk på Sør-Afrikas historie fra apartheid fram til våre dagers utfordringer for sydafrikanske muslimer beskrives før han avslutter med å se framover i tid.

Les Studentlitteratur AB sin presentasjon av boken.

 

 

Publisert 11. mai 2012 13:30

Forlagene Manifest og Flamme har tatt initiativ til en intellektuell mobilisering mot den nye høyreekstremismen. Et større antall norske akademikere – religionshistorikere, statsvitere, medievitere, kjønnsforskere, osv. – tar i denne antologien for seg hver sin påstand fra det originale terrormanifestet. Resultatet er en faglig tilbakevisning, så å si punkt for punkt, av terroristens tankegods.

Vi har lokalt tre bidragsytere i dette akademinske svaret på den nye høyreekstremismen:

Anne Hege Grung tilbakeviser påstanden «Islam er en kvinneundertrykkende religion» i terrormanifestet.

Sindre Bangstad viser til at Breiviks forestilling om et transhistorisk 'homo islamicus',  gjenspeilet  i  sitatet «Muslimenes religiøse verdier endrer seg aldri», ikke har dekning i forskningslitteraturen.

Thomas Hylland Eriksen   imøtegår en av terroristens mange mytiske fremstillinger, nemlig påstanden om at «Norsk kultur blir utslettet», i vårt samfunn med innflytelse fra flere kulturer.

Publisert 23. sep. 2011 12:58

Thomas Hylland Eriksen påpeker at jo billigere varene blir, desto mer søppel produserer et samfunn. Jo dyrere tjenestene blir, desto mer lønnsomt blir det å skifte ut alt som ikke er helt hundre prosent.