Artikler - Side 3

Publisert 31. mai 2012 17:08

Med bakgrunn i Jonas Jakobsen og Odin Lysaker sitt innlegg «Ytringsfrihetens grunnlag og praktisering» hvor det vises til en lite rettferdig lesning av Jürgen Habermas sin "offentlighetsteori", viser  Sindre Bangstad og Arne Johan Vetlesen blant annet til at ny teknologi har skapt en helt annen mediesituasjon som igjen har endret hvordan ytringer praktiseres i det offentlige rom.

 

 Nytt Norsk Tidsskrift nr. 02.

 

Publisert 29. mars 2012 13:47

Sindre Bangstad and Thomas Hylland Eriksen  sat down for a public conversation with Professors John L. and Jean Comaroff in The House of Literature in Oslo, Norway, on 28 September 2010.

Les hele intervjuet i Ethnos her

Publisert 5. jan. 2012 16:10

 I en artikkel offentliggjort i Journal de la Société des Océanistes har Thorgeir Kolshus  med basis i et lengre feltarbeide på øya Mota i det sørlige Stillehavet, utfordret etablert etnografisk forståelse av samfunn.

Forlagets presentasjon

Publisert 5. jan. 2012 14:11

Arnd Schneider has written Expanded Visions:Rethinking Anthropological Research and Representation through Experimental Film in Redrawing Anthropology:Materials, Movements, Lines edited by Tim Ingold, University of Aberdeen, UK

Publisher's page

Publisert 9. des. 2011 15:11

Sindre Bangstad gir et  detaljert og omfattende overblikk over bruk av religionskritisk begrepbruk sett i et norsk og internasjonalt lys de siste årene,  i siste nummer av Kirke og Kultur . Hans overordnede utgangspunkt for å følge ytringsdebatten er spørsmålet om hvor grensen mellom legitim og nødvendig religionskritikk i et liberalt og demokratisk samfunn, og hatefull islamofobi har vist seg i mediabildet?

 

 

 

Publisert 9. des. 2011 14:04

Sindre  Bangstad, Oddbjørn Leirvik og Ingvill Thorson Plesner er redaktører for denne antalogien som drøfter religionens offentlige rolle i det norske mediebildet de senere årene. Forholdet stat-kirke, skolens RLE-fag, skolens (og barnehagenes) formålsparagraf, hijab i skole, politi og domstoler, forskjellsbehandling innad i trossamfunn og religiøse privatskoler er spørsmål drøftes nærmere.

Les forlagets presentasjon av boken her.

Publisert 2. des. 2011 14:26

Sindre Bangstad og Arne Johan Vetlesen drøfter i denne artiklen i Nytt Norsk Tidsskrift utfordringen i at ytringsfrihetsfundamentalisme kan åpne døren for blant annet diskriminerende og/eller rasistiske ytringer rettet mot individer eller minoriteter.

Terrorangrepene i Oslo og på Utøya har blant mye annet avstedkommet en debatt om ytringsfrihet og ytringsansvar. Her ser vi nærmere på problematiske sider ved utbredte forståelser av ytringsfriheten og dens grenser. Vi argumenterer for at det er utfordrende sider ved utviklingen av hatefulle ytringer på internett som vanskelig lar seg besvare med henvisninger til habermasianske forståelser av hvordan den offentlige sfære fungerer.

Publisert 22. okt. 2011 11:31

 Thomas Hylland Eriksen   describes with sensitivity in Anthropology Today how a community which had lost two of its brightest stars – Bano Rashid, 18, and Diderik Aamodt Olsen, 19 – in the terrorist attack of 22 July.  

 

 

Publisert 14. okt. 2011 16:23

In the October  issue of Anthropology Today, Sindre Bangstad discusses the  media deployment of the image of the Muslim as an embodied threat to Norway’s presumed gender equality and lack of homophobia has given anti-Muslim discourses a far wider resonance than they previously enjoyed in Norwegian society.

 

Publisert 23. juni 2011 12:48

In this article Signe Howell shows how farming tradition in Chewong areas in Peninsular Malaysia are being influenced by market economy. How inequalities are experienced and how the relations with outsiders influence  daily life.

Publisert 22. juni 2011 14:25

Sindre Bangstad is discussing the question if  the freedom of speech become freedom to hate?  He takes part in a discussionforum  well-known as the  The Immanent Frame. The forum was founded in October of 2007 in conjunction with the Social Science Research Council’s program on Religion and the Public Sphere

Publisert 9. juni 2011 14:22

Susanne Brandtstädter gir i denne artikkelen et innblikk i drivkrefter blant kinesiske "bønder"som arbeider for å  oppnå like sivile muligheter og rettigheter i det kineskiske samfunnet.

Publisert 3. juni 2011 15:12

Sindre Bangstad har sammen med Jacob Høigilt  i siste nummer av Nytt Norsk Tidsskrift skrevet artikkelen "Hvordan forstå muslimbrødrene? Islamisme i den arabiske og den europeiske konteksten".

Publisert 27. mai 2011 13:30

In the May publication of Theory, Culture and Society   the work of the influential poststructuralist and postcolonial anthropologist  Saba Mahmood (UC Berkeley, USA) is being explored by Sindre Bangstad. Saba Mahmood’s work in anthropology adopts an Asadian and Butlerian approach, particularly in the seminal Politics of Piety.

Publisert 29. apr. 2011 12:16

Sindre Bangstad bidrar i antalogien Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser

Publisert 10. mars 2011 11:39

I denne artiklen i Norsk antropologisk tidsskrift diskuterer Halvard Vike hovedtemaer og den analytiske tilnærmingen i Reidar Grønhaugs vitenskaplige arbeider.

Publisert 9. mars 2011 16:46

As the issue of language endangerment and language death has hit linguistics with some urgency, Ingjerd Hoem writes in her article , the recognition of a need for documentation of vanishing cultures has receded into background within mainstream social anthropology

Publisert 9. mars 2011 15:35

I sitt kapittel omkring begrepene identitet, globalisereing og multikulturalisme drøfter Halvard Vike  videre forholdet mellom  temaer som individualitet, autensitet, etnisitet og nasjonalisme

Publisert 9. mars 2011 14:08

Arne Kalland beskriver incest og sedelighetssaken  mot Hans Siversen Davanger og Malene Nielsdatter  som ble behandlet på bygdetingene i Nordhordland

 

Publisert 15. okt. 2010 13:48

Signe Howell examines why anthropologists participate in debates about current social, cultural and political issues in the last number of Current Anthropology

Publisert 15. okt. 2010 13:38

Signe Howell is one of the  contributors to a special publication of Paideuma in the chapter with the headline "The end of anthropology?" She asks if we are witnessing the end of academic interest towards the discipline.

Publisert 26. aug. 2010 15:00

In their article, Purity is Danger: Ambiguities of Touch around Sickness and Death in Western Kenya, Ruth J. Prince and Paul W.Geissler are giving us a view from a Luo-speaking village in western Kenya. HIV/AIDS reached epidemic propotions in western Kenya, and bodily suffering and death were widely shared experiences. Through the stories of a married daughter and her elderly father, who died within few months from one another we experience what is commonly referred to as "the death of today".

Publisert 20. aug. 2010 16:00

In her essay, Aud Talle discusses  how the pastoral Maasai of East Africa, in discoures and practices, negotiate cultural boundaries between themselves and others while engaging with HIV/AIDS pandemic.

Publisert 29. juni 2010 13:58

A few seemingly insignificant pine trees make a small rocky point a highly contested site for claims about Tasmanian identity, Marianne E.Lien and Aidan Davidson write in their article Roots, rupture and remembrance: The Tasmanian Lives of Monterey Pine, published in the Journal of Material Culture.

Publisert 13. apr. 2010 18:10

Ingjerd Hoëm bidrar med et kapittel i boka Migration and Transnationalism. Pacific Perspectives, som utgis på Australian National University E Press.