Trøbbel i tårnet - Om hvorfor akademia må tenke nytt om forskningsformidling

Forskningsformidling er i vinden. Likevel er det ofte uklart hva som er formålet, hvem som har ansvaret – og hva formidling egentlig dreier seg om. Ståle Wig og Henrik H.Svensen etterlyser nytenkning innen forskningsformidling.

Les hele artikkelen i Nytt Norsk Tidsskrift

Selv om de fleste ledere i akademia deler et diffust engasjement for denne oppgaven, er formidlingen i økende grad overlatt til profesjonelle kommunikasjonsrådgivere.  Å skrive og snakke så flere forstår styrker ikke bare offentligheten og demokratiet, men også selve forskningen. Beslutningstakerne bør derfor flytte makt og ansvar fra kommunikasjonsrådgiverne tilbake til forskerne.  

Ståle Wig og Henrik H. Svensen påpeker at det er på tide at Forskningsrådet, Stortinget, dekaner, rektorer og redaktører vurderer på nytt hva de egentlig heier på. Å støtte generell «formidling» er like meningsløst som å støtte «fotball» under VM. Hvem støtter vi? Hva ønsker vi å oppnå? Hvorfor skal vi formidle?
 

Publisert 15. sep. 2016 13:55 - Sist endret 17. aug. 2020 11:25