NSAID – da det viktigste var ikke å være kortison

Uttrykket «ikke-steroide antiinflammatoriske midler» kom i bruk i 1960-årene. I denne artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening forklarer Jonas Kure Buer opphavet til navnet.

Leas artikkelen på http://tidsskriftet.no/article/3486702/

Publisert 1. juni 2016 13:20 - Sist endret 1. juni 2016 13:20