Du må ha troen for å lykkes

Harald Beyer Broch baserer denne artikkelen på materiale fra et lengre etnografisk feltarbeid (2006-2007) og flere kortere opphold blant nordnorske fiskere.

Forlagets presentasjon

Artikkelen fokuserer på hverdagsfiske og fiskerelaterte aktiviteter. Ulike praksiser blir analysert. Disse påvirkes av forskjellige former for overtro og magi. Fortellingene har innflytelse når det gjelder å forklare det uforståelige. Ved å bruke narrativ teori i forhold til enkeltindividers fortellinger, argumenteres det for at vi alle lever av historier vi forteller oss selv og hverandre om verden. I postmoderne  tider blir det problematisk  å skille kunnskap fra former for overtro. Å skille mellom objektiv kunnskap og former for overtro og magi er ikke en konflikt for fiskerne jeg jobbet med, men det forblir et uavklart teoretisk skille.

Emneord: Etnografi, Nord-Norge, Magi, Overtro, Fisketradisjon
Publisert 2. sep. 2016 12:36 - Sist endret 12. nov. 2019 10:53