Antropologi og kunst

Artikkelen til Arnd Schneider i tidsskriftet Kunst og Kultur, har til hensikt å skissere og vurdere det fremtidige potensialet innenfor kunstantropologiens hovedområder.

 Kunst og Kultur nr.4/2016.

 

Kunstantropologi har nå endelig overkommet det som var et kunstig skille mellom vestlig og ikke-vestlig kunst. Der hvor fagfeltet tidligere bare fokuserte på sistnevnte som sitt studieobjekt, studerer man nå kunst globalt. I nyere tid har antropologien også begynt å involvere seg i samtidskunstens, kunstkritikkens og kunsthistoriens teori og praksis.

Publisert 16. des. 2016 15:18 - Sist endret 16. des. 2016 15:21