2016

Publisert 16. des. 2016 15:18

Artikkelen til Arnd Schneider i tidsskriftet Kunst og Kultur, har til hensikt å skissere og vurdere det fremtidige potensialet innenfor kunstantropologiens hovedområder.

 Kunst og Kultur nr.4/2016.

 

Publisert 15. sep. 2016 13:55

Forskningsformidling er i vinden. Likevel er det ofte uklart hva som er formålet, hvem som har ansvaret – og hva formidling egentlig dreier seg om. Ståle Wig og Henrik H.Svensen etterlyser nytenkning innen forskningsformidling.

Les hele artikkelen i Nytt Norsk Tidsskrift

Publisert 2. sep. 2016 12:36

Harald Beyer Broch baserer denne artikkelen på materiale fra et lengre etnografisk feltarbeid (2006-2007) og flere kortere opphold blant nordnorske fiskere.

Forlagets presentasjon

Publisert 1. juni 2016 13:20

Uttrykket «ikke-steroide antiinflammatoriske midler» kom i bruk i 1960-årene. I denne artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening forklarer Jonas Kure Buer opphavet til navnet.

Leas artikkelen på http://tidsskriftet.no/article/3486702/