Store utfordringer for REDD

Akronymet REDD står for «Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation in developing countries». På norsk altså «Redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland».

REDD-arbeid skal bidra til å redusere klimaendringene ved å bygge opp et insentivsystem der rike land skal kompensere utviklingsland økonomisk for å redusere CO2-utslipp fra skogsektoren.

Les om prosjektet i Norsk magsin for klimaforskning s.17-19

 

 

REDD er ikke innenfor Kyoto- protokollens mekanismer, men flere utviklingsland har allerede startet arbeidet med å redusere utslippene fra skogsektoren, og flere utviklede land støtter dette arbeidet økonomisk og teknisk. Norge er den største donoren; vi bidrar medtre milliarder amerikanske dollar til blant annet Brasil, Indonesia og Tanzania gjennom både bilaterale og multilaterale kanaler.

REDD er nå et sentralt begrep i klimaforhandlingene, og det er et mål å inkludere REDD i den nye klimaavtalen som skal overta etter Kyoto- protokollen.

Publisert 8. mai 2013 16:24 - Sist endret 16. juni 2015 13:17