Den ontologiske vendingen i antropologien

Denne artikkelen skrevet av Jon Henrik Ziegler Remme tar for seg den ontologiske vendingen i antropologien og viser hvordan den tilsynelatende enhetlige vendingen rommer en rekke ulike tilnærminger til ontologi.

Jon Henrik Ziegler Remme skisserer opp fire ulike retninger – den moderate retningen, den radikale, den dynamiske og til slutt den ANT-inspirerte retningen – og diskuterer forskjellene og likhetene mellom dem. Han viser også hvordan disse retningene springer ut fra ulike faghistoriske kilder og at de er nært knyttet til begreper som konstitutivitet og performativitet. Remme argumenterer også for at til tross for det mangfoldet som den ontologiske vendingen inneholder, kan man finne et fellestrekk i interessen for «becoming» eller tilblivelse.

Publisert 13. mars 2013 15:24