Mellom håp og «hype» - Nyliberal økonomi i Uruguay

Cecilia G. Salinas i en artikkel i Norsk antropologisk tidsskrift drøfter sammenhengen mellom nyliberale økonomiske reformer og begrepet håp i forhold til tremasseindustrien i Uruguay. Artikkelen er basert på en empirisk studie av etableringen av en finsk tremassefabrikk i en landsby i Uruguay. Hun argumenterer for viktigheten av begrepet håp som analytisk verktøy i studier av kapitalisme, og understreker at håp har en narrativ struktur.

Artikkelen kan leses i fulltekst på idunn.no

Publisert 25. juni 2013 10:13 - Sist endret 23. apr. 2019 14:46