Mellom potensialitet og aktualitet. Ba’is ontologiske tranformasjon i Ifugao

Jon Henrik Ziegler Remme diskuterer hvordan ba’i blant ifugao,Filippinene, ikke er stabile ontologiske entiteter, men veksler mellom to måter å eksistere på: potensialitet og aktualitet.  Korrekte relasjoner til ba'i er livsviktig for mennekskene og kan bare håndteres gjennom å inngå i utvekslinsrelasjoner med dem. Utveksling av griser og andre offer mellom mennesker og ba’i  foregår i ritualer hvor ba’iene blir aktualisert som empirisk tilstedeværende personer. På denne måten skapes en felles sosialitet mellom mennekser og ba’i.

Den felles sosialiteten mellom mennesker og bai er imidlertid potensielt farlig siden den innegbærer en risiko for at denne delte sosialiteten blir totalisert, noe som for menneskene vil bety døden. Å balansere baienes eksistensformer mellom potensialtet og aktualitet er derfor av avgjørende betydning for menneskenes liv og reproduksjon. Artikkelen viser videre hvordan begrepene ånder og guder vanskelig kan fange denne ontologiske dynamikken siden den inkluderer ontologiske ustabile entiteter og både materielle og immaterielle værensformer.

Publisert 21. des. 2012 16:07 - Sist endret 21. des. 2012 16:07