Ytringsfrihetens blindsoner

Med bakgrunn i Jonas Jakobsen og Odin Lysaker sitt innlegg «Ytringsfrihetens grunnlag og praktisering» hvor det vises til en lite rettferdig lesning av Jürgen Habermas sin "offentlighetsteori", viser  Sindre Bangstad og Arne Johan Vetlesen blant annet til at ny teknologi har skapt en helt annen mediesituasjon som igjen har endret hvordan ytringer praktiseres i det offentlige rom.

 

 Nytt Norsk Tidsskrift nr. 02.

 

I sin artikkel «Ytringsfrihet og ytringsansvar» i NNT 4/2011 mente ikke Sindre Bangstad og Arne Johan Vetlesen  å komme med noen sterk kritikk av Habermas da de skrev: «Vårt syn er at den Habermas-inspirerte innfallsvinkelen kommer til kort overfor sentrale aspekter og utfordringer tilknyttet ytringsfrihet i dagens offentlighet.» Hovedgrunnen til dette er enkelt nok at «offentligheten [i dag] er ikke strukturert slik Habermas la til grunn», blant annet ved at det er blitt flere av dem og at ny teknologi har skapt en helt annen medie-situasjon (stikkord: internett).

Publisert 31. mai 2012 17:08 - Sist endret 25. feb. 2014 08:54