Multikulturalismen og dens kritikere

Sindre Bangstad bidrar i antalogien Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser

I de siste årene har europeiske politikere fra høyre til venstre i det politiske landskapet nærmest stått i kø for å avsverge noe de karakteriserer som 'multikulturalisme'. Hva det er de avsverger er imidlertid ofte svært uklart. I artikkelen 'Multikulturalismen og dens kritikere' av Sindre Bangstad i antologien 'Multikulturell Teori og Flerkulturelle Praksiser' redigert av Prof. Bente Puntervold Bø ved Høgskolen i Oslo (HiO) (Abstrakt Forlag, 2011) analyseres den kritikken av multikulturalisme som politisk filosofi og/eller styringsideologi for flerkulturelle samfunn som er blitt uttrykt av henholdsvis liberale tenkere som Kwame Anthony Appiah, egalitaristiske tenkere som Brian Barry og sekulært-feministiske tenkere som Susan Muller Okin.

Publisert 29. apr. 2011 12:16 - Sist endret 25. feb. 2014 08:52