Hvordan forstå Muslimbrødrene? Islamisme i den arabiske og den europeiske konteksten

Sindre Bangstad har sammen med Jacob Høigilt  i siste nummer av Nytt Norsk Tidsskrift skrevet artikkelen "Hvordan forstå muslimbrødrene? Islamisme i den arabiske og den europeiske konteksten".

Walid al-Kubaisis og Per Christian Magnus` film "Frihet, likhet og Det muslimske brorskap" (Agitator Film, 2010) er et symtom på en offentlig debatt om islamisme og islam som de siste årene har sporet av. Mye av det offentlige ordskiftet og mediedekningen før og etter lanseringen av filen i november/desember 2010, var preget av misforståelser og overforenkling. Denne artikkelen gir noen pekepinner på hvordan fenomenet islamisme, i den arabiske verden og i Europa, kan forstås på en faglig forsvarlig måte

Emneord: Muslimbrødrene, Islam, Salafisme
Publisert 3. juni 2011 15:12 - Sist endret 24. mars 2015 10:05