2011

Sist endret 26. okt. 2011 15:07 av alfcj@uio.no

 Thomas Hylland Eriksen   describes with sensitivity in Anthropology Today how a community which had lost two of its brightest stars – Bano Rashid, 18, and Diderik Aamodt Olsen, 19 – in the terrorist attack of 22 July.  

 

 

Sist endret 28. juni 2021 18:04 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

Arnd Schneider has written Expanded Visions:Rethinking Anthropological Research and Representation through Experimental Film in Redrawing Anthropology:Materials, Movements, Lines edited by Tim Ingold, University of Aberdeen, UK

 

Sist endret 11. feb. 2020 09:18 av Erik Engblad

Sindre Bangstad is discussing the question if  the freedom of speech become freedom to hate?  He takes part in a discussionforum  well-known as the  The Immanent Frame. The forum was founded in October of 2007 in conjunction with the Social Science Research Council’s program on Religion and the Public Sphere

Sist endret 24. mars 2015 10:05 av Matthew Rix Whiting

Sindre Bangstad har sammen med Jacob Høigilt  i siste nummer av Nytt Norsk Tidsskrift skrevet artikkelen "Hvordan forstå muslimbrødrene? Islamisme i den arabiske og den europeiske konteksten".

Sist endret 25. feb. 2014 08:52 av Matthew Rix Whiting

Sindre Bangstad bidrar i antalogien Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser

Sist endret 23. apr. 2019 15:03 av Marit Eline Lervik Christensen

In the May publication of Theory, Culture and Society   the work of the influential poststructuralist and postcolonial anthropologist  Saba Mahmood (UC Berkeley, USA) is being explored by Sindre Bangstad. Saba Mahmood’s work in anthropology adopts an Asadian and Butlerian approach, particularly in the seminal Politics of Piety.

Sist endret 17. aug. 2020 11:26 av Erik Engblad

Sindre  Bangstad, Oddbjørn Leirvik og Ingvill Thorson Plesner er redaktører for denne antalogien som drøfter religionens offentlige rolle i det norske mediebildet de senere årene. Forholdet stat-kirke, skolens RLE-fag, skolens (og barnehagenes) formålsparagraf, hijab i skole, politi og domstoler, forskjellsbehandling innad i trossamfunn og religiøse privatskoler er spørsmål drøftes nærmere.

Sist endret 25. feb. 2014 08:51 av Matthew Rix Whiting

Sindre Bangstad gir et  detaljert og omfattende overblikk over bruk av religionskritisk begrepbruk sett i et norsk og internasjonalt lys de siste årene,  i siste nummer av Kirke og Kultur . Hans overordnede utgangspunkt for å følge ytringsdebatten er spørsmålet om hvor grensen mellom legitim og nødvendig religionskritikk i et liberalt og demokratisk samfunn, og hatefull islamofobi har vist seg i mediabildet?

 

 

 

Sist endret 16. juni 2015 13:06 av Matthew Rix Whiting

Susanne Brandtstädter gir i denne artikkelen et innblikk i drivkrefter blant kinesiske "bønder"som arbeider for å  oppnå like sivile muligheter og rettigheter i det kineskiske samfunnet.

Sist endret 25. feb. 2014 08:52 av Matthew Rix Whiting

In the October  issue of Anthropology Today, Sindre Bangstad discusses the  media deployment of the image of the Muslim as an embodied threat to Norway’s presumed gender equality and lack of homophobia has given anti-Muslim discourses a far wider resonance than they previously enjoyed in Norwegian society.

 

Sist endret 23. juni 2011 12:48 av alfcj@uio.no

In this article Signe Howell shows how farming tradition in Chewong areas in Peninsular Malaysia are being influenced by market economy. How inequalities are experienced and how the relations with outsiders influence  daily life.

Sist endret 29. juni 2022 08:49 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

 I en artikkel offentliggjort i Journal de la Société des Océanistes har Thorgeir Kolshus  med basis i et lengre feltarbeide på øya Mota i det sørlige Stillehavet, utfordret etablert etnografisk forståelse av samfunn.

Forlagets presentasjon

Sist endret 21. des. 2021 12:40 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

Sindre Bangstad og Arne Johan Vetlesen drøfter i denne artiklen i Nytt Norsk Tidsskrift utfordringen i at ytringsfrihetsfundamentalisme kan åpne døren for blant annet diskriminerende og/eller rasistiske ytringer rettet mot individer eller minoriteter.

Terrorangrepene i Oslo og på Utøya har blant mye annet avstedkommet en debatt om ytringsfrihet og ytringsansvar. Her ser vi nærmere på problematiske sider ved utbredte forståelser av ytringsfriheten og dens grenser. Vi argumenterer for at det er utfordrende sider ved utviklingen av hatefulle ytringer på internett som vanskelig lar seg besvare med henvisninger til habermasianske forståelser av hvordan den offentlige sfære fungerer.