Ritualized Performances as Total Social Facts: THe House of Multiple Spirits in Tokelau

Ingjerd Hoëm bidrar til boka Ritual Communication.  Boka er redigert av Gunter Senft og Ellen B. Basso og er resultat av et symposium i regi av The Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research. Den er utgitt på Berg. 

Hoëm bidrar med et kapittel om ritualiserte teaterforestillinger på Tokelau i Stillehavet, og analyserer en slik forestilling som et totalt sosialt faktum. Hun forstår rituelle handlinger som speil vi kan forstå samfunnet gjennom, og bruker dette perspektivet til å si noe om folks oppfatninger og kategoriseringer av de hendelsene de ritualiserte handlingene er del av. 

Publisert 13. apr. 2010 18:10 - Sist endret 2. nov. 2018 13:51