'Getting Out from Under': Leadership, Conflict Resolution and Tokelau Migration

Ingjerd Hoëm bidrar med et kapittel i boka Migration and Transnationalism. Pacific Perspectives, som utgis på Australian National University E Press.

Øyboerne i Stillehavet har vært "transnasjonale" siden de slo seg til på øyene, men denne boka, redigert av Helen Lee og Steve Tupai Francis, forsøker å vise hvordan migrasjon og transnasjonalitet ser ut i Stillehavet i dag. 

 

Ingjerd Hoëms kapittel tar for seg migrasjonens betydning for lokalt lederskap på Tokelau.

Publisert 13. apr. 2010 18:10 - Sist endret 7. juni 2016 13:44