Nye kulturstudier: teorier og temaer.

I sitt kapittel omkring begrepene identitet, globalisereing og multikulturalisme drøfter Halvard Vike  videre forholdet mellom  temaer som individualitet, autensitet, etnisitet og nasjonalisme

Denne introduktion til de nye kulturstudier er den første af sin
art i Norden. Den er blevet til i et tværnordisk og tværfagligt
samarbejde, idet forfatterkollektivet kommer fra henholdsvis
Norge, Sverige og Danmark og i faglig henseende har sin forankring
i henholdsvis litteratur, (kultur)historie, antropologi
og sociologi. Vi henvender os med denne bog til studerende
og kolleger i Norden inden for såvel den vifte af nye kulturfag,
der er opstået i de seneste årtier, fra moderne kultur til
designkultur, som de mere klassiske kulturfag fra litteratur og
kunsthistorie til antropologi og folkloristik.
Indføringen har været udgivet første gang i 2008 på det
norske forlag Spartacus i serien Scandinavian Academic Press,
og det foreliggende værk er en revideret dansk version heraf.
Vi takker både den norske forlagsredaktør Frode Molven og
den danske forlægger Claus Clausen fra Tiderne Skifter for at
have sat deres kompetencer og samarbejdsvilje bag projektet
samt oversætteren af den danske udgave, Joachim Wrang, der
også har bidraget til den tekniske redaktion. Vi siger samtidig
tak til Dansk-Norsk samarbejdsforening for stipendieophold
på henholdsvis Schæffergården og Lysebu og til NORLA for
trykstøtte. Endelig en tak til kolleger på vore respektive institutter
og universiteter for deres engagement, til sekretær
Jeanet Dal og design-studerende Gudrun Straand for hjælp til
modeller samt til kritikere af den norske udgave, hvis synspunkter
er forsøgt indarbejdet i det foreliggende værk.
Forfatterne, marts 2010 

Publisert 9. mars 2011 15:35 - Sist endret 9. mars 2011 15:40