Antropologiske godbiter fra digitale tingbøker - en "felt" rapport

Arne Kalland beskriver incest og sedelighetssaken  mot Hans Siversen Davanger og Malene Nielsdatter  som ble behandlet på bygdetingene i Nordhordland

 

Den 17. oktober 1747 ble Hans Siversen Davanger og Malene Nielsdatter dømt av bygdetinget i Herløe i Nordhordland til å «misse deres Hoveder med Sverd», og de skulle i følge forordningen av 9. august 1737 begraves uten seremoni (NTH 47-E: 281b).1 De hadde gjort seg skyldig i blodskam. Det som er spesielt interessant fra et antropologisk synspunkt, er relasjonen mellom de to dødsdømte: Malene var nemlig «kiødelig Søster» av Hans’ første kone som døde seks år tidligere. Hans og Malene var med andre ord dømt til døden for incest fordi de var svoger og svigerinne (affinaler) gjennom et ekteskap som ikke lenger eksisterte. Dette bør pirre vår antropologiske tenking rundt incest i Norge.
 

Publisert 9. mars 2011 14:08 - Sist endret 23. okt. 2012 14:05