Publikasjoner - Side 9

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

Ingjerd Hoëm bidrar til boka Ritual Communication.  Boka er redigert av Gunter Senft og Ellen B. Basso og er resultat av et symposium i regi av The Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research. Den er utgitt på Berg

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

A few seemingly insignificant pine trees make a small rocky point a highly contested site for claims about Tasmanian identity, Marianne E.Lien and Aidan Davidson write in their article Roots, rupture and remembrance: The Tasmanian Lives of Monterey Pine, published in the Journal of Material Culture.

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

In their article, Purity is Danger: Ambiguities of Touch around Sickness and Death in Western Kenya, Ruth J. Prince and Paul W.Geissler are giving us a view from a Luo-speaking village in western Kenya. HIV/AIDS reached epidemic propotions in western Kenya, and bodily suffering and death were widely shared experiences. Through the stories of a married daughter and her elderly father, who died within few months from one another we experience what is commonly referred to as "the death of today".

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

I denne artiklen i Norsk antropologisk tidsskrift diskuterer Halvard Vike hovedtemaer og den analytiske tilnærmingen i Reidar Grønhaugs vitenskaplige arbeider.

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

Ingjerd Hoëm bidrar med et kapittel i boka Migration and Transnationalism. Pacific Perspectives, som utgis på Australian National University E Press.

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

Signe Howell examines why anthropologists participate in debates about current social, cultural and political issues in the last number of Current Anthropology

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

Signe Howell is one of the  contributors to a special publication of Paideuma in the chapter with the headline "The end of anthropology?" She asks if we are witnessing the end of academic interest towards the discipline.

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

Signe Howell bidrar med  artikkelen "Adoption of the Unrelated Child: Some Challenges to the Anthropological Study of Kinship" i 2009-utgaven av Annual Review of Anthropology.

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

Marianne Lien og Marit Melhuus har vært gjesteredaktører av siste nummer av tidsskriftet Ethnologie Française. Nummeret har temaet "Norge sett innenfra" og SAIs antropologer Halvard Vike, Signe Howell og Christine Jacobsen er også representerte med artikler. Det samme er Thomas Hylland Eriksen, for tiden ved Culcom. Marianne Lien og Marit Melhuus har sammen skrevet en innledning til dette spesialnummeret, samt levert egne bidrag. Mer om Ethnologie Française

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

Sindre Bangstad is discussing the question if  the freedom of speech become freedom to hate?  He takes part in a discussionforum  well-known as the  The Immanent Frame. The forum was founded in October of 2007 in conjunction with the Social Science Research Council’s program on Religion and the Public Sphere

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

In the May publication of Theory, Culture and Society   the work of the influential poststructuralist and postcolonial anthropologist  Saba Mahmood (UC Berkeley, USA) is being explored by Sindre Bangstad. Saba Mahmood’s work in anthropology adopts an Asadian and Butlerian approach, particularly in the seminal Politics of Piety.

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

Sindre Bangstad bidrar i antalogien Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

In this article Signe Howell shows how farming tradition in Chewong areas in Peninsular Malaysia are being influenced by market economy. How inequalities are experienced and how the relations with outsiders influence  daily life.

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

Susanne Brandtstädter gir i denne artikkelen et innblikk i drivkrefter blant kinesiske "bønder"som arbeider for å  oppnå like sivile muligheter og rettigheter i det kineskiske samfunnet.

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

Sindre Bangstad har sammen med Jacob Høigilt  i siste nummer av Nytt Norsk Tidsskrift skrevet artikkelen "Hvordan forstå muslimbrødrene? Islamisme i den arabiske og den europeiske konteksten".

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

Aud Talle gir i denne boken en innføring i fenomenet omskjæring.

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

Arnd Schneider and Christopher Wright have published Between Art and Anthropology which provides new and challenging arguments for considering contemporary art and anthropology in terms of fieldwork practice. Artists and anthropologists share a set of common practices that raise similar ethical issues, which the authors explore in depth for the first time.

 

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

Marianne Lien bidrar i boka The Globalization of Food med kapitlet "Standards, Science and Scale: The Case of Tasmanian Atlantic Salmon". 

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

This is a study of the meanings and possibilities for justice in the contemporary world. Anthropologists examine the ambiguities of justice in Europe, Asia, Africa, Latin America and the Middle East. In her chapter "Global Governmentality: the case of transnational adoption", Signe Howell examines some implications of international adoption legislation.

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

In her article, Marit Melhuus turn on issues of methodology with regard to the study of biotechnology in contemporary society and its contribution to further debates about what it means to study biotechnology ethnographically

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

Unni Wikans bok For ærens skyld. Fadime til ettertanke har nå kommet ut på arabisk. 

Publisert Aug. 4, 2011 1:08 PM

Ruth Jane Prince is focusing on HIV/AIDS interventions and antiretroviral treatment programmes in Kenya, and related issues of global health, the political-economy of knowledge, traditionalism and the state.

Since 1993, Paul Wenzel Geissler has been working , in western Kenya, conducting first medical research and then several years of ethnographic fieldwork.

The Land is Dying. Contingency, Creativity and Conflict in Western Kenya 

Publisert Aug. 4, 2011 1:07 PM

I Elisabeth L’orange Fürsts bok danner fire generasjoner kvinner i en russisktalende familie i Moldovas hovedstad Chisinau hovedstrukturen i fortellinger om livshistorier, hverdagsliv og samfunnsforhold i endring. Vi får innblikk i tiden før og under Sovjetunionen, men også i et postsovjetisk samfunn som feiret uavhengigheten, men som raskt råket opp i språk-/etnisitets-konflikter og økonomisk krise. En konsekvens har vært stor strid rundt historiefortellingene og virkelighetsfortolkningene. Befolkningen rives mellom prorumensk og prorussisk, vestlig og østlig identitet og orientering.

Publisert Aug. 4, 2011 1:07 PM

Trenger kulturelle forskjeller oppfattes som problematiske? Det er et av spørsmålene i denne boka, redigert av professor ved SAI, Halvard Vike, i fellesskap med Ketil Eide, Marianne Rugkåsa og Naushad A. Qureshi.

Publisert Aug. 4, 2011 1:07 PM

Professor Arne Kalland har fulgt hvaldebatten nasjonalt og internasjonalt over mange år. Med  monografien Unveiling The Whale gir han en samlende analytisk oversikt over de forskjellige sidene ved diskusjonen omkring hval og hvalfangst.