Publikasjoner - Side 8

Publisert 5. jan. 2012 14:11

Arnd Schneider has written Expanded Visions:Rethinking Anthropological Research and Representation through Experimental Film in Redrawing Anthropology:Materials, Movements, Lines edited by Tim Ingold, University of Aberdeen, UK

Publisher's page

Publisert 9. des. 2011 15:11

Sindre Bangstad gir et  detaljert og omfattende overblikk over bruk av religionskritisk begrepbruk sett i et norsk og internasjonalt lys de siste årene,  i siste nummer av Kirke og Kultur . Hans overordnede utgangspunkt for å følge ytringsdebatten er spørsmålet om hvor grensen mellom legitim og nødvendig religionskritikk i et liberalt og demokratisk samfunn, og hatefull islamofobi har vist seg i mediabildet?

 

 

 

Publisert 9. des. 2011 14:04

Sindre  Bangstad, Oddbjørn Leirvik og Ingvill Thorson Plesner er redaktører for denne antalogien som drøfter religionens offentlige rolle i det norske mediebildet de senere årene. Forholdet stat-kirke, skolens RLE-fag, skolens (og barnehagenes) formålsparagraf, hijab i skole, politi og domstoler, forskjellsbehandling innad i trossamfunn og religiøse privatskoler er spørsmål drøftes nærmere.

Les forlagets presentasjon av boken her.

Publisert 2. des. 2011 14:26

Sindre Bangstad og Arne Johan Vetlesen drøfter i denne artiklen i Nytt Norsk Tidsskrift utfordringen i at ytringsfrihetsfundamentalisme kan åpne døren for blant annet diskriminerende og/eller rasistiske ytringer rettet mot individer eller minoriteter.

Terrorangrepene i Oslo og på Utøya har blant mye annet avstedkommet en debatt om ytringsfrihet og ytringsansvar. Her ser vi nærmere på problematiske sider ved utbredte forståelser av ytringsfriheten og dens grenser. Vi argumenterer for at det er utfordrende sider ved utviklingen av hatefulle ytringer på internett som vanskelig lar seg besvare med henvisninger til habermasianske forståelser av hvordan den offentlige sfære fungerer.

Publisert 4. nov. 2011 13:36
Publisert 22. okt. 2011 11:31

 Thomas Hylland Eriksen   describes with sensitivity in Anthropology Today how a community which had lost two of its brightest stars – Bano Rashid, 18, and Diderik Aamodt Olsen, 19 – in the terrorist attack of 22 July.  

 

 

Publisert 14. okt. 2011 16:23

In the October  issue of Anthropology Today, Sindre Bangstad discusses the  media deployment of the image of the Muslim as an embodied threat to Norway’s presumed gender equality and lack of homophobia has given anti-Muslim discourses a far wider resonance than they previously enjoyed in Norwegian society.

 

Publisert 23. sep. 2011 12:58

Thomas Hylland Eriksen påpeker at jo billigere varene blir, desto mer søppel produserer et samfunn. Jo dyrere tjenestene blir, desto mer lønnsomt blir det å skifte ut alt som ikke er helt hundre prosent.

Publisert 31. aug. 2011 14:29

Signe Howell is describing Chewong sociality as manifested through sharing in her artickle as a part of the anthology  Anarchic Solidarity: Autonomy, Equality, and Fellowship in Southeast Asia. The article investigates the egalitarian ideology of sharing in the Chewong society based on vital values of equality.

Publisert 19. aug. 2011 13:23

Sara Alejandra Manzanares Monteranalyserer i denne boken religiøse, organisasjonsmessige og nære slektskapsbånd hos urbefolkningsgruppen Wixarika (Huichol) i Vest-Mexico.

Published Aug. 9, 2011 2:35 PM

Thomas Hylland Eriksen har skrevet kapitelen ‘A simple colonial philistine society’: cultural complexity and identity politics in small islands, i Islands as Crossroads: Sustaining Cultural Diversity in Small Island Developing States.

Forlagsside

Published Aug. 9, 2011 2:08 PM

Sharam Alghasi has written the chapter Understanding the audience in a multicultural society in Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region.

Publisher's website

Publisert 9. aug. 2011 13:58

Sharam Alghasi har skrevet kapitelen Understanding the audience in a multicultural society i Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region.

Forlagsside

Published Aug. 9, 2011 1:43 PM

Arnd Schneider has written Unfinished Dialogues: Notes toward an Alternative History of Art and Anthropology in Made to Be Seen Perspectives on the History of Visual Anthropology edited by Marcus Banks and Jay Ruby.

Publisher's page

Publisert 9. aug. 2011 13:43

Arnd Schneider har skrevet kapittel 4 Unfinished Dialogues: Notes toward an Alternative History of Art and Anthropology i boken Made to Be Seen Perspectives on the History of Visual Anthropology redigert av Marcus Banks og Jay Ruby.

Forlagsside

Publisert 5. aug. 2011 13:40

Thomas Hylland Eriksen sammen med Torunn Arntsen Sajjad har skrevet denne boken. Denne 5. utgaven er gjennomarbeidet på nytt og ajourført med hensyn til aktuelle temaer, eksempler, tallmateriale og litteratur.

Forlagsside

Publisert 5. aug. 2011 13:17

Thomas Hylland Eriksen har sammen med Hans Erik Næss redigerte boken Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Thomas Hylland Eriksen har bidratt med teksten Hva betyr «vi»?

Published Aug. 4, 2011 2:58 PM

Cecilia Salinas' master dissertation Wistful hope: local responses to neo-liberal politics: Uruguay and the pulp industry has now been published as a book in Argentina in Spanish with the title Añorada Esperanza. Respuestas locales a las politicas neoliberales: Uruguay y la industria de la celulosa

Publisert 4. aug. 2011 14:56

Cecilia Salinas' masteroppgave Wistful hope: local responses to neo-liberal politics: Uruguay and the pulp industry er nå utgitt i Argentina som bok på spansk med tittelen Añorada Esperanza. Respuestas locales a las politicas neoliberales: Uruguay y la industria de la celulosa

Published Aug. 4, 2011 1:09 PM
Published Aug. 4, 2011 1:09 PM

The full list of doctoral disputation and doctorates at the Department of Social Anthropology has been moved to:

http://www.sv.uio.no/sai/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/

Published Aug. 4, 2011 1:08 PM

In their article, Purity is Danger: Ambiguities of Touch around Sickness and Death in Western Kenya, Ruth J. Prince and Paul W.Geissler are giving us a view from a Luo-speaking village in western Kenya. HIV/AIDS reached epidemic propotions in western Kenya, and bodily suffering and death were widely shared experiences. Through the stories of a married daughter and her elderly father, who died within few months from one another we experience what is commonly referred to as "the death of today".

Published Aug. 4, 2011 1:08 PM

In her essay, Aud Talle discusses  how the pastoral Maasai of East Africa, in discoures and practices, negotiate cultural boundaries between themselves and others while engaging with HIV/AIDS pandemic.

Published Aug. 4, 2011 1:08 PM

I denne artiklen i Norsk antropologisk tidsskrift diskuterer Halvard Vike hovedtemaer og den analytiske tilnærmingen i Reidar Grønhaugs vitenskaplige arbeider.

Published Aug. 4, 2011 1:08 PM

Ingjerd Hoëm bidrar til boka Ritual Communication.  Boka er redigert av Gunter Senft og Ellen B. Basso og er resultat av et symposium i regi av The Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research. Den er utgitt på Berg