Publikasjoner - Side 7

Published Aug. 4, 2011 1:08 PM

Marianne Lien bidrar i boka The Globalization of Food med kapitlet "Standards, Science and Scale: The Case of Tasmanian Atlantic Salmon". 

Published Aug. 4, 2011 1:08 PM

This is a study of the meanings and possibilities for justice in the contemporary world. Anthropologists examine the ambiguities of justice in Europe, Asia, Africa, Latin America and the Middle East. In her chapter "Global Governmentality: the case of transnational adoption", Signe Howell examines some implications of international adoption legislation.

Published Aug. 4, 2011 1:07 PM

Trenger kulturelle forskjeller oppfattes som problematiske? Det er et av spørsmålene i denne boka, redigert av professor ved SAI, Halvard Vike, i fellesskap med Ketil Eide, Marianne Rugkåsa og Naushad A. Qureshi.

Published Aug. 4, 2011 1:07 PM

In its assessment of the current ‘state of play’ of ethnographic practice in social anthropology, this volume with Marit Melhuus, Jon P.Mitchell and Helena Wulff as editors, explores the challenges that changing social forms and changing understandings of ‘the field’pose to contemporary ethnographic methods. Aud Talle is one of the contributors with her article  "Getting the ethnography ‘right’: On female circumcision in exile".  

Published Aug. 4, 2011 1:07 PM

Marit Melhuus og Signe Howell bidrar i denne antologien med artikkelen "Adoption and Assisted Conception: One Universe of Unnatural Procreation. An Examination of Norwegian Legislation".  Med et overordnet fokus på slektskap, diskuterer artikkelen noen sammenhenger mellom assistert befruktning og adopsjon med utgangspunkt i norske lovgivningsprosesser og i et historisk perspektiv.

Published Aug. 4, 2011 1:07 PM

I Elisabeth L’orange Fürsts bok danner fire generasjoner kvinner i en russisktalende familie i Moldovas hovedstad Chisinau hovedstrukturen i fortellinger om livshistorier, hverdagsliv og samfunnsforhold i endring. Vi får innblikk i tiden før og under Sovjetunionen, men også i et postsovjetisk samfunn som feiret uavhengigheten, men som raskt råket opp i språk-/etnisitets-konflikter og økonomisk krise. En konsekvens har vært stor strid rundt historiefortellingene og virkelighetsfortolkningene. Befolkningen rives mellom prorumensk og prorussisk, vestlig og østlig identitet og orientering.

Published Aug. 4, 2011 1:07 PM

Professor Arne Kalland har fulgt hvaldebatten nasjonalt og internasjonalt over mange år. Med  monografien Unveiling The Whale gir han en samlende analytisk oversikt over de forskjellige sidene ved diskusjonen omkring hval og hvalfangst.

Published Aug. 4, 2011 1:07 PM

Susanne Brandtstädter, Associate Professor at the Department of Social Anthropology, has written the chapter "Fakes: Fraud, Value Anxiety and the Politics of Sincerity"  in Karen Sykes (ed), /Ethnographies of Moral Reasoning. Living Paradoxes of a Global Age. More on the book on the publisher Palgrave's pages.

Published Aug. 4, 2011 1:07 PM

Ingjerd Hoëms artikkel er en analyse av det sosiale systemet i polynesiske Tokelau, hvor hun argumenterer for den klassiske forståelsen av sosial organisasjon som stratifisert eller egalitært kommer til kort.

Artikkelen er utgitt i Knut M. Rio og Olaf H. Smedals bok "Hierarchy. Persistence and Transformation in Social Formations" (Berghahn Books).  

Published Aug. 4, 2011 1:07 PM

Denne boken tar oss på innsiden av kontroversene omkring reproduktive teknologier og ser på problemstillinger knyttet til single-familien, homo-foreldre, kjønnscelledonasjon, og så videre.

Marit Melhuus ser på det norske forbudet mot eggdonasjon i lys av slektskapsforståelser, mens Signe Howell sammen med Diana Marre beskriver den internasjonale adopsjonsdebatten med fokus på norsk og spansk familietradisjon.

Published Aug. 4, 2011 1:07 PM

Signe Howell har skrevet artikkelen "Accelerated Globalisation and the Conflicts of Values Seen Through the Lens of Transnational Adoption: A Comparative Perspective". Den er en historisk og sammenlignede studie av adopsjonspraksiser, lovgivninger, og den moralske konstitusjon av "barndom" i Euro-Amerika og utvalgte land i Sør som adopter barn til land i Nord.  

 

Published Aug. 4, 2011 1:07 PM

Førsteamanuensis Susanne Brandtstädter har redigert boka Chinese Kinship: Contemprary Anthropological Perspectives, hvor en rekke Kina-antropologer bidrar.

Les mer om boka 

Publisert 23. juni 2011 12:48

In this article Signe Howell shows how farming tradition in Chewong areas in Peninsular Malaysia are being influenced by market economy. How inequalities are experienced and how the relations with outsiders influence  daily life.

Publisert 22. juni 2011 14:25

Sindre Bangstad is discussing the question if  the freedom of speech become freedom to hate?  He takes part in a discussionforum  well-known as the  The Immanent Frame. The forum was founded in October of 2007 in conjunction with the Social Science Research Council’s program on Religion and the Public Sphere

Publisert 9. juni 2011 14:22

Susanne Brandtstädter gir i denne artikkelen et innblikk i drivkrefter blant kinesiske "bønder"som arbeider for å  oppnå like sivile muligheter og rettigheter i det kineskiske samfunnet.

Publisert 3. juni 2011 15:12

Sindre Bangstad har sammen med Jacob Høigilt  i siste nummer av Nytt Norsk Tidsskrift skrevet artikkelen "Hvordan forstå muslimbrødrene? Islamisme i den arabiske og den europeiske konteksten".

Publisert 27. mai 2011 13:30

In the May publication of Theory, Culture and Society   the work of the influential poststructuralist and postcolonial anthropologist  Saba Mahmood (UC Berkeley, USA) is being explored by Sindre Bangstad. Saba Mahmood’s work in anthropology adopts an Asadian and Butlerian approach, particularly in the seminal Politics of Piety.

Publisert 29. apr. 2011 12:16

Sindre Bangstad bidrar i antalogien Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser

Publisert 10. mars 2011 11:39

I denne artiklen i Norsk antropologisk tidsskrift diskuterer Halvard Vike hovedtemaer og den analytiske tilnærmingen i Reidar Grønhaugs vitenskaplige arbeider.

Publisert 9. mars 2011 16:46

As the issue of language endangerment and language death has hit linguistics with some urgency, Ingjerd Hoem writes in her article , the recognition of a need for documentation of vanishing cultures has receded into background within mainstream social anthropology

Publisert 9. mars 2011 15:35

I sitt kapittel omkring begrepene identitet, globalisereing og multikulturalisme drøfter Halvard Vike  videre forholdet mellom  temaer som individualitet, autensitet, etnisitet og nasjonalisme

Publisert 9. mars 2011 14:08

Arne Kalland beskriver incest og sedelighetssaken  mot Hans Siversen Davanger og Malene Nielsdatter  som ble behandlet på bygdetingene i Nordhordland

 

Publisert 15. okt. 2010 16:17

Aud Talle gir i denne boken en innføring i fenomenet omskjæring.

Publisert 15. okt. 2010 13:48

Signe Howell examines why anthropologists participate in debates about current social, cultural and political issues in the last number of Current Anthropology

Publisert 15. okt. 2010 13:38

Signe Howell is one of the  contributors to a special publication of Paideuma in the chapter with the headline "The end of anthropology?" She asks if we are witnessing the end of academic interest towards the discipline.