Publikasjoner - Side 7

Publisert 3. jan. 2013 09:47

I 1988 publiserte Elisabeth L’orange Fürst den banebrytende studien Kvinner i Akademia, der hun fant et mønster som tydet på at kvinner ble utsatt for forskjellsbehandling i ansettelsen til vitenskapelige stillinger i akademia. Det var ikke like populært overalt. I dette essayet, et noe bearbeidet muntlig foredrag, forteller Fürst om reaksjoner hun fikk – og om refleksjoner hun har gjort seg i ettertid.

 

Publisert 21. des. 2012 16:07

Jon Henrik Ziegler Remme diskuterer hvordan ba’i blant ifugao,Filippinene, ikke er stabile ontologiske entiteter, men veksler mellom to måter å eksistere på: potensialitet og aktualitet.  Korrekte relasjoner til ba'i er livsviktig for mennekskene og kan bare håndteres gjennom å inngå i utvekslinsrelasjoner med dem. Utveksling av griser og andre offer mellom mennesker og ba’i  foregår i ritualer hvor ba’iene blir aktualisert som empirisk tilstedeværende personer. På denne måten skapes en felles sosialitet mellom mennekser og ba’i.

Publisert 11. des. 2012 14:00

Arnd Schneider has written a new investigation and theoretical discussion on practices of appropriation from indigenous cultures among interior and accessories designers in Misiones province, northeast Argentina. The article is published in the Journal of Material Culture.

Research for this article was carried out as part of the HERA project "Creativity in a World of Movement (CIM)", where Arnd Schneider was a senior researcher (pro-rata) 2010 -2012.

Read the article in the Journal of Material Culture

Publisert 7. des. 2012 15:28

The key focus for Susanne Brandtstädter, Peter Wade and Kath Woodward is the conjuncture in which culture – claims of a collective distinction concerning heritage, location, moralities and values – has become the terrain of political struggles over the subject of rights in national and international politics, the re-allocation of entitlements, definitions of value, and new forms of political representation.

Publisert 28. sep. 2012 15:35

In his review article Sindre Bangstad refers to Jeremy Waldrons  defense of the regulation of hate speech positions itself within a liberal framework concerned with the balancing of individual rights.

 -With The Harm in Hate Speech, Prof. Jeremy Waldron (New York University School of Law and All Souls College, Oxford) has simply written the most balanced, moderate and eloquent defense of laws restricting hate speech to date. Whether politicians, legislators and academics will be prepared to engage honestly and reflectively with his arguments remain to be seen.

Publisher's Page

Publisert 28. sep. 2012 10:31

Marit Melhuus has written a new book about the Norwegian Biotechnology Act. The act is one of the most restrictive in Europe, forbids egg donation and surrogacy and limits people’s choice as to how they can procreate within the boundaries of the nation state. The author The author investigates fundamental questions as the relation between individual and society, revealing much about vital processes that are central to contemporary Norwegian society.

Read more about the book on the publisher's website

Publisert 20. sep. 2012 11:38

Sindre Bangstad gives us an overview of the history of the concept of Islamophobia together with discussisng Chris Allen article.

Bangstad points out that in recent years, new academic titles on Islamophobia in the form of monographs, reportsand journal articles have been piling up on his office desk. The term has been used by nolesser figures than the former UN Secretary General Kofi Annan, by various UN and Eagencies, as well as the essential magazine for liberal free-marketers and thinkers, TheEconomist

 

 

 

 

.

Publisert 13. sep. 2012 10:17

Signe Howell is arguing that the Chewong’s understanding of causality in human existence has no conceptual room for luck or fortune. Metaphysically derived knowledge is applied in daily and ritual practice, ensuring a life that, ideally, is prosperous and devoid of unwanted or dangerous events. In egalitarian Chewong society, every person is responsible for the correct application of this knowledge for the benefit of oneself and others. The premise for well-being is dependent upon the relationship between every individual Chewong man and woman and the numerous conscious beings that populate their environment. Sociality can be understood only from this perspective.

Publisert 23. aug. 2012 15:09

On the anniversary of the terrorist attack on 22/7 2011, Sindre Bangstad has written a summary of the trial and the public discussion attached to it.  – This much is clear, he writes: the now thirty-three year old Anders Behring Breivik has already lost the battle to shape the future of multicultural Norway. And we will say this again and again: history does not – and never will - absolve anyone for human evil of the kind perpetrated against innocent children, women and men in Norway.

Publisher's page

Publisert 22. aug. 2012 13:53

Arnd Schneiders chapter in The SAGE handbook of Social Anthropology is divided into five main headings: (1) agency and relationality; (2)artworlds;(3) mimesis and appropriation; (4)materiality; phenomenology, skills and creativity; and (6) practice.

 

Publisert 15. juni 2012 14:48

I siste nummer av American Anthropologist  fokuserer Sindre Bangstad på intern norske meningsdannelse før og etter terroraksjonen den 22.07.2011. Et sammendrag av artikkelen kan lastes ned her

 

 

Publisert 1. juni 2012 13:06

I The end of history and the last man (2006) lanserer Francis Fukuyama hypotesen om at menneskeheten i dag for første gang står uten en forestilling om en alternativ framtid. Muligheten for å drømme om å skape et fundamentalt annerledes samfunn er undergravet av det liberale demokratiets seiersgang. Denne samfunnsformen kan simpelthen ikke overgås av en fantasi om noe alternativt, skriver Halvard Vike i sin innledning.

Artikkelen er publisert i Norsk Antropologsik Tidsskrift, nr. 2, 2012

Publisert 31. mai 2012 17:08

Med bakgrunn i Jonas Jakobsen og Odin Lysaker sitt innlegg «Ytringsfrihetens grunnlag og praktisering» hvor det vises til en lite rettferdig lesning av Jürgen Habermas sin "offentlighetsteori", viser  Sindre Bangstad og Arne Johan Vetlesen blant annet til at ny teknologi har skapt en helt annen mediesituasjon som igjen har endret hvordan ytringer praktiseres i det offentlige rom.

 

 Nytt Norsk Tidsskrift nr. 02.

 

Publisert 23. mai 2012 15:46

Sindre Bangstad bok Sekularismens ansikter er kommet ut i svensk språkdrakt. Bangstad analyserer begrepet sekularisme sett i lys av samtidens tenkere. Han drøfter blant annet norske muslimers forhold til sekularisme og følger den indiske debatten. Sekularisme  med tilbakeblikk på Sør-Afrikas historie fra apartheid fram til våre dagers utfordringer for sydafrikanske muslimer beskrives før han avslutter med å se framover i tid.

Les Studentlitteratur AB sin presentasjon av boken.

 

 

Publisert 11. mai 2012 13:30

Forlagene Manifest og Flamme har tatt initiativ til en intellektuell mobilisering mot den nye høyreekstremismen. Et større antall norske akademikere – religionshistorikere, statsvitere, medievitere, kjønnsforskere, osv. – tar i denne antologien for seg hver sin påstand fra det originale terrormanifestet. Resultatet er en faglig tilbakevisning, så å si punkt for punkt, av terroristens tankegods.

Vi har lokalt tre bidragsytere i dette akademinske svaret på den nye høyreekstremismen:

Anne Hege Grung tilbakeviser påstanden «Islam er en kvinneundertrykkende religion» i terrormanifestet.

Sindre Bangstad viser til at Breiviks forestilling om et transhistorisk 'homo islamicus',  gjenspeilet  i  sitatet «Muslimenes religiøse verdier endrer seg aldri», ikke har dekning i forskningslitteraturen.

Thomas Hylland Eriksen   imøtegår en av terroristens mange mytiske fremstillinger, nemlig påstanden om at «Norsk kultur blir utslettet», i vårt samfunn med innflytelse fra flere kulturer.

Publisert 9. des. 2011 15:11

Sindre Bangstad gir et  detaljert og omfattende overblikk over bruk av religionskritisk begrepbruk sett i et norsk og internasjonalt lys de siste årene,  i siste nummer av Kirke og Kultur . Hans overordnede utgangspunkt for å følge ytringsdebatten er spørsmålet om hvor grensen mellom legitim og nødvendig religionskritikk i et liberalt og demokratisk samfunn, og hatefull islamofobi har vist seg i mediabildet?