Publikasjoner - Side 6

Publisert 9. des. 2011 15:11

Sindre Bangstad gir et  detaljert og omfattende overblikk over bruk av religionskritisk begrepbruk sett i et norsk og internasjonalt lys de siste årene,  i siste nummer av Kirke og Kultur . Hans overordnede utgangspunkt for å følge ytringsdebatten er spørsmålet om hvor grensen mellom legitim og nødvendig religionskritikk i et liberalt og demokratisk samfunn, og hatefull islamofobi har vist seg i mediabildet?

 

 

 

Publisert 9. des. 2011 14:04

Sindre  Bangstad, Oddbjørn Leirvik og Ingvill Thorson Plesner er redaktører for denne antalogien som drøfter religionens offentlige rolle i det norske mediebildet de senere årene. Forholdet stat-kirke, skolens RLE-fag, skolens (og barnehagenes) formålsparagraf, hijab i skole, politi og domstoler, forskjellsbehandling innad i trossamfunn og religiøse privatskoler er spørsmål drøftes nærmere.

Les forlagets presentasjon av boken her.

Publisert 2. des. 2011 14:26

Sindre Bangstad og Arne Johan Vetlesen drøfter i denne artiklen i Nytt Norsk Tidsskrift utfordringen i at ytringsfrihetsfundamentalisme kan åpne døren for blant annet diskriminerende og/eller rasistiske ytringer rettet mot individer eller minoriteter.

Terrorangrepene i Oslo og på Utøya har blant mye annet avstedkommet en debatt om ytringsfrihet og ytringsansvar. Her ser vi nærmere på problematiske sider ved utbredte forståelser av ytringsfriheten og dens grenser. Vi argumenterer for at det er utfordrende sider ved utviklingen av hatefulle ytringer på internett som vanskelig lar seg besvare med henvisninger til habermasianske forståelser av hvordan den offentlige sfære fungerer.

Publisert 4. nov. 2011 13:36
Publisert 22. okt. 2011 11:31

 Thomas Hylland Eriksen   describes with sensitivity in Anthropology Today how a community which had lost two of its brightest stars – Bano Rashid, 18, and Diderik Aamodt Olsen, 19 – in the terrorist attack of 22 July.  

 

 

Publisert 14. okt. 2011 16:23

In the October  issue of Anthropology Today, Sindre Bangstad discusses the  media deployment of the image of the Muslim as an embodied threat to Norway’s presumed gender equality and lack of homophobia has given anti-Muslim discourses a far wider resonance than they previously enjoyed in Norwegian society.

 

Publisert 23. sep. 2011 12:58

Thomas Hylland Eriksen påpeker at jo billigere varene blir, desto mer søppel produserer et samfunn. Jo dyrere tjenestene blir, desto mer lønnsomt blir det å skifte ut alt som ikke er helt hundre prosent.

Publisert 31. aug. 2011 14:29

Signe Howell is describing Chewong sociality as manifested through sharing in her artickle as a part of the anthology  Anarchic Solidarity: Autonomy, Equality, and Fellowship in Southeast Asia. The article investigates the egalitarian ideology of sharing in the Chewong society based on vital values of equality.

Publisert 19. aug. 2011 13:23

Sara Alejandra Manzanares Monteranalyserer i denne boken religiøse, organisasjonsmessige og nære slektskapsbånd hos urbefolkningsgruppen Wixarika (Huichol) i Vest-Mexico.

Published Aug. 9, 2011 2:35 PM

Thomas Hylland Eriksen har skrevet kapitelen ‘A simple colonial philistine society’: cultural complexity and identity politics in small islands, i Islands as Crossroads: Sustaining Cultural Diversity in Small Island Developing States.

Forlagsside

Published Aug. 9, 2011 2:08 PM

Sharam Alghasi has written the chapter Understanding the audience in a multicultural society in Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region.

Publisher's website

Publisert 9. aug. 2011 13:58

Sharam Alghasi har skrevet kapitelen Understanding the audience in a multicultural society i Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region.

Forlagsside

Published Aug. 9, 2011 1:43 PM

Arnd Schneider has written Unfinished Dialogues: Notes toward an Alternative History of Art and Anthropology in Made to Be Seen Perspectives on the History of Visual Anthropology edited by Marcus Banks and Jay Ruby.

Publisher's page

Publisert 9. aug. 2011 13:43

Arnd Schneider har skrevet kapittel 4 Unfinished Dialogues: Notes toward an Alternative History of Art and Anthropology i boken Made to Be Seen Perspectives on the History of Visual Anthropology redigert av Marcus Banks og Jay Ruby.

Forlagsside

Publisert 5. aug. 2011 13:40

Thomas Hylland Eriksen sammen med Torunn Arntsen Sajjad har skrevet denne boken. Denne 5. utgaven er gjennomarbeidet på nytt og ajourført med hensyn til aktuelle temaer, eksempler, tallmateriale og litteratur.

Forlagsside

Publisert 5. aug. 2011 13:17

Thomas Hylland Eriksen har sammen med Hans Erik Næss redigerte boken Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Thomas Hylland Eriksen har bidratt med teksten Hva betyr «vi»?

Published Aug. 4, 2011 2:58 PM

Cecilia Salinas' master dissertation Wistful hope: local responses to neo-liberal politics: Uruguay and the pulp industry has now been published as a book in Argentina in Spanish with the title Añorada Esperanza. Respuestas locales a las politicas neoliberales: Uruguay y la industria de la celulosa

Publisert 4. aug. 2011 14:56

Cecilia Salinas' masteroppgave Wistful hope: local responses to neo-liberal politics: Uruguay and the pulp industry er nå utgitt i Argentina som bok på spansk med tittelen Añorada Esperanza. Respuestas locales a las politicas neoliberales: Uruguay y la industria de la celulosa

Published Aug. 4, 2011 1:09 PM
Published Aug. 4, 2011 1:09 PM

The full list of doctoral disputation and doctorates at the Department of Social Anthropology has been moved to:

http://www.sv.uio.no/sai/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/

Published Aug. 4, 2011 1:08 PM

In her article, Marit Melhuus turn on issues of methodology with regard to the study of biotechnology in contemporary society and its contribution to further debates about what it means to study biotechnology ethnographically

Published Aug. 4, 2011 1:08 PM

Unni Wikans bok For ærens skyld. Fadime til ettertanke har nå kommet ut på arabisk. 

Published Aug. 4, 2011 1:08 PM

Ruth Jane Prince is focusing on HIV/AIDS interventions and antiretroviral treatment programmes in Kenya, and related issues of global health, the political-economy of knowledge, traditionalism and the state.

Since 1993, Paul Wenzel Geissler has been working , in western Kenya, conducting first medical research and then several years of ethnographic fieldwork.

The Land is Dying. Contingency, Creativity and Conflict in Western Kenya 

Published Aug. 4, 2011 1:08 PM

Aud Talle gir i denne boken en innføring i fenomenet omskjæring.

Published Aug. 4, 2011 1:08 PM

Arnd Schneider and Christopher Wright have published Between Art and Anthropology which provides new and challenging arguments for considering contemporary art and anthropology in terms of fieldwork practice. Artists and anthropologists share a set of common practices that raise similar ethical issues, which the authors explore in depth for the first time.