Publikasjoner - Side 11

Publisert 13. apr. 2010 18:10

Ingjerd Hoëm bidrar til boka Ritual Communication.  Boka er redigert av Gunter Senft og Ellen B. Basso og er resultat av et symposium i regi av The Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research. Den er utgitt på Berg

Publisert 7. apr. 2010 11:00

Unni Wikans bok For ærens skyld. Fadime til ettertanke har nå kommet ut på arabisk. 

Publisert 18. mars 2010 12:00

Sindre Bangstad and Bjørn Enge Bertelsen discusses the fate, motives and circumstances of Norwegian ex-soldiers Joshua French and Tjostolv Moland in the Democratic Republic of the Congo, in the current edition of Anthropology Today.  Tjostolv Moland and Joshua French may have shown us an image of some Norwegians abroad which is not altogether flattering.

Publisert 15. mars 2010 12:00

This is a study of the meanings and possibilities for justice in the contemporary world. Anthropologists examine the ambiguities of justice in Europe, Asia, Africa, Latin America and the Middle East. In her chapter "Global Governmentality: the case of transnational adoption", Signe Howell examines some implications of international adoption legislation.

Publisert 16. feb. 2010 12:33

Marianne Lien bidrar i boka The Globalization of Food med kapitlet "Standards, Science and Scale: The Case of Tasmanian Atlantic Salmon". 

Publisert 11. des. 2009 12:00

In its assessment of the current ‘state of play’ of ethnographic practice in social anthropology, this volume with Marit Melhuus, Jon P.Mitchell and Helena Wulff as editors, explores the challenges that changing social forms and changing understandings of ‘the field’pose to contemporary ethnographic methods. Aud Talle is one of the contributors with her article  "Getting the ethnography ‘right’: On female circumcision in exile".  

Publisert 20. nov. 2009 10:00

Signe Howell bidrar med  artikkelen "Adoption of the Unrelated Child: Some Challenges to the Anthropological Study of Kinship" i 2009-utgaven av Annual Review of Anthropology.

Publisert 19. nov. 2009 00:00

Marit Melhuus og Signe Howell bidrar i denne antologien med artikkelen "Adoption and Assisted Conception: One Universe of Unnatural Procreation. An Examination of Norwegian Legislation".  Med et overordnet fokus på slektskap, diskuterer artikkelen noen sammenhenger mellom assistert befruktning og adopsjon med utgangspunkt i norske lovgivningsprosesser og i et historisk perspektiv.

Publisert 12. nov. 2009 12:00

Signe Howell har skrevet artikkelen "Accelerated Globalisation and the Conflicts of Values Seen Through the Lens of Transnational Adoption: A Comparative Perspective". Den er en historisk og sammenlignede studie av adopsjonspraksiser, lovgivninger, og den moralske konstitusjon av "barndom" i Euro-Amerika og utvalgte land i Sør som adopter barn til land i Nord.  

 

Publisert 6. nov. 2009 09:59

Denne boken tar oss på innsiden av kontroversene omkring reproduktive teknologier og ser på problemstillinger knyttet til single-familien, homo-foreldre, kjønnscelledonasjon, og så videre.

Marit Melhuus ser på det norske forbudet mot eggdonasjon i lys av slektskapsforståelser, mens Signe Howell sammen med Diana Marre beskriver den internasjonale adopsjonsdebatten med fokus på norsk og spansk familietradisjon.

Publisert 23. okt. 2009 14:37

Professor Arne Kalland har fulgt hvaldebatten nasjonalt og internasjonalt over mange år. Med  monografien Unveiling The Whale gir han en samlende analytisk oversikt over de forskjellige sidene ved diskusjonen omkring hval og hvalfangst.

Publisert 22. okt. 2009 10:21
Publisert Oct. 22, 2009 10:21 AM
Publisert 13. okt. 2009 13:29
Publisert 18. juni 2009 10:16

Førsteamanuensis Susanne Brandtstädter har redigert boka Chinese Kinship: Contemprary Anthropological Perspectives, hvor en rekke Kina-antropologer bidrar.

Les mer om boka 

Publisert 28. mai 2009 13:50

I Elisabeth L’orange Fürsts bok danner fire generasjoner kvinner i en russisktalende familie i Moldovas hovedstad Chisinau hovedstrukturen i fortellinger om livshistorier, hverdagsliv og samfunnsforhold i endring. Vi får innblikk i tiden før og under Sovjetunionen, men også i et postsovjetisk samfunn som feiret uavhengigheten, men som raskt råket opp i språk-/etnisitets-konflikter og økonomisk krise. En konsekvens har vært stor strid rundt historiefortellingene og virkelighetsfortolkningene. Befolkningen rives mellom prorumensk og prorussisk, vestlig og østlig identitet og orientering.

Publisert 25. apr. 2009 12:45

Ingjerd Hoëms artikkel er en analyse av det sosiale systemet i polynesiske Tokelau, hvor hun argumenterer for den klassiske forståelsen av sosial organisasjon som stratifisert eller egalitært kommer til kort.

Artikkelen er utgitt i Knut M. Rio og Olaf H. Smedals bok "Hierarchy. Persistence and Transformation in Social Formations" (Berghahn Books).  

Publisert 24. apr. 2009 13:44
Publisert Apr. 24, 2009 1:44 PM
Publisert 29. mars 2009 20:35
Publisert 29. mars 2009 20:35
Publisert 29. mars 2009 20:35
Publisert Mar. 29, 2009 8:35 PM
Publisert Mar. 29, 2009 8:35 PM
Publisert Mar. 29, 2009 8:35 PM