Deltakarar i Privatlivets grenser

Fra UiO

Namn Telefon E-post Emneord
Marianne Elisabeth Lien Professor +47 22 85 57 33 +47 932 08 395 (mob) m.e.lien@sai.uio.no Forbruk, Domestisering, Mat, Natur/kultur, Materiell kultur, Økonomisk antropologi, Norden, Australia

Andre deltakarar